Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Κέντρων ΕΥΔΑΠ

March 16, 2020 NewsRoom 0

Η ΕΥΔΑΠ σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις και προς διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Περιφερειακών της Κέντρων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης, με εξαίρεση τα Περιφερειακά Κέντρα:  Της Αθήνας, Σατωβριάνδου 12  Του Πειραιά, Τσαμαδού 5  […]