Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά και υδρόβια πτηνά σε όλη την Ευρώπη

Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά και υδρόβια πτηνά σε όλη την Ευρώπη

Τα κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας που καταγράφηκαν στην Ευρώπη μεταξύ πουλερικών και υδρόβιων πτηνών έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ενώ ο αριθμός των ανιχνεύσεων του ιού σε αποικίες αναπαραγωγής θαλάσσιων πτηνών μειώθηκε από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος

Τα κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας που καταγράφηκαν στην Ευρώπη μεταξύ πουλερικών και υδρόβιων πτηνών έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ενώ ο αριθμός των ανιχνεύσεων του ιού σε αποικίες αναπαραγωγής θαλάσσιων πτηνών μειώθηκε από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος 2022), ο αριθμός των κρουσμάτων σε υδρόβια πτηνά και πουλερικά έχει αυξηθεί. Υπάρχει υποψία ότι η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στα πουλερικά από το καλοκαίρι συνδέεται με την εξάπλωση του ιού μέσω των υδρόβιων πτηνών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων κάνει λόγο για την πιο καταστροφική επιδημία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας που υπέστη μέχρι σήμερα η Ευρώπη, με συνολικά 2.520 κρούσματα σε πουλερικά, 227 κρούσματα σε πτηνά αιχμαλωσίας και 3.867 ανιχνεύσεις του ιού σε άγρια ​​πτηνά το διάστημα από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Η άνευ προηγουμένου γεωγραφική έκταση σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, είχε ως αποτέλεσμα να θανατωθούν 50 εκατομμύρια πτηνά σε πληγείσες εγκαταστάσεις.

Ύφεση το τελευταίο δίμηνο

Στην περίοδο μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2022, αναφέρθηκαν 1.163 ανιχνεύσεις ιού σε 27 ευρωπαϊκές χώρες όπου 398 κρούσματα ανιχνευθήκαν σε πουλερικά, 151 σε πτηνά αιχμαλωσίας και 613 κρούσματα σε άγρια ​​πτηνά. Παράλληλα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση των ανιχνεύσεων του ιού σε είδη θαλάσσιων πτηνών που αναπαράγονται σε αποικίες, αυξήθηκε ο αριθμός των ανιχνεύσεων στα υδρόβια πτηνά.

Η συνεχής κυκλοφορία του ιού στην δεξαμενή αγρίων ζώων έχει οδηγήσει στη συχνή εισαγωγή του ιού σε πληθυσμούς πουλερικών. Υπάρχει η υποψία ότι τα υδρόβια πτηνά μπορεί να εμπλέκονται περισσότερο από τα θαλασσοπούλια στην εισβολή του ιού στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Φόβοι για αύξηση των μολύνσεων

Τους επόμενους μήνες, η αυξανόμενη πίεση μόλυνσης στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εισβολής στα πουλερικά, με πιθανή περαιτέρω εξάπλωση, κυρίως σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πουλερικών.

Οι ιοί που εντοπίστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2022 ανήκουν σε έντεκα γονότυπους, τρεις από τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οκτώ αντιπροσωπεύουν νέους γονότυπους.

Κρούσματα της γρίπης και σε ανθρώπους

Από την τελευταία έκθεση, αναφέρθηκαν δύο ανιχνεύσεις A(H5N1) σε ανθρώπους στην Ισπανία, μία A(H5N1), μία A(H5N6) και μία ανθρώπινη λοίμωξη A(H9N2) στην Κίνα καθώς και μία λοίμωξη A(H5) χωρίς αποτέλεσμα τύπου NA στο Βιετνάμ, αντίστοιχα. Ο κίνδυνος μόλυνσης εκτιμάται ως χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ και χαμηλός έως μεσαίος για τα επαγγελματικά εκτεθειμένα άτομα.

Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Οργανισμός αξιολογεί επί του παρόντος τη διαθεσιμότητα εμβολίων κατά του ιού για τα πουλερικά και εξετάζει πιθανές στρατηγικές εμβολιασμού.

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν