Το σκεπτικό του ΣτΕ για το «όχι» στην προσφυγή κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών

Το σκεπτικό του ΣτΕ για το «όχι» στην προσφυγή κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών

Δεν είναι ανεπανόρθωτη η οικονομική βλάβη που υποστηρίζουν ότι θα υποστούν εξαιτίας του γεγονότος ότι τίθενται σε αναστολής εργασίας επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί οι επαγγελματίες υγείας. Αυτό έκρινε σήμερα η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίπτοντας τις αιτήσεις αναστολής που είχαν καταθέσει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους, εργαζόμενοι σε δομές υγείας, ήτοι γιατροί,

Δεν είναι ανεπανόρθωτη η οικονομική βλάβη που υποστηρίζουν ότι θα υποστούν εξαιτίας του γεγονότος ότι τίθενται σε αναστολής εργασίας επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί οι επαγγελματίες υγείας.

Αυτό έκρινε σήμερα η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίπτοντας τις αιτήσεις αναστολής που είχαν καταθέσει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους, εργαζόμενοι σε δομές υγείας, ήτοι γιατροί, ν νοσηλευτές και υπάλληλοι. Κατά το ΣτΕ το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού προβλέφθηκε για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά, στο σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ (250-252/2021 ) με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναστολής, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο λόγος περί ανεπανόρθωτης βλάβης  συνισταμένης στην,  λόγω της  επαπειλούμενης αναστολής καθηκόντων, απώλειας των αποδοχών των αιτούντων, της κοινωνικής τους ασφάλισης, της εργασίας και της κοινωνικής τους υπόστασης απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι:

α) η βλάβη θα επέλθει με την έκδοση των πράξεων περί αναστολής καθηκόντων και όχι με τις προσβαλλόμενες,

β) η βλάβη είναι οικονομική και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεπανόρθωτη, ενώ εξ άλλου η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως έχει προσδιορισθεί σε σύντομη δικάσιμο,

γ) αν οι αιτήσεις ακυρώσεως γίνουν δεκτές, οι μη καταβληθείσες αποδοχές θα καταβληθούν,

δ) πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η βλάβη δεν δικαιολογεί την αναστολή, σταθμιζόμενη με το ότι ο εμβολιασμός επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού στους νοσηλευομένους που αποτελούν ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα, και το ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων θα διαταραχθεί σε περίπτωση που νοσήσει από κορωνοϊό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Tέλος, κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του ν. 4820/2021: α) προκύπτει ότι ο νομοθέτης μερίμνησε για την περίπτωση κενών στο προσωπικό λόγω αναστολών εργασίας, με την πρόσληψη συμβασιούχων με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και β) δεν προκύπτει ότι, σε περίπτωση αναστολής καθηκόντων, διακόπτεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού».Πηγή

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν