Το Ε.Β.Ε.Π. συμμερίζεται τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων των εργαζομένων

Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού παραμένει μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη νέα ατζέντα δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια πολιτική δυναμική για μια νέα προσέγγιση στις δεξιότητες. Το Ε.Β.Ε.Π. συμμερίζεται πλήρως την άποψη ότι είναι καιρός να εντατικοποιήσουμε τις επενδύσεις στις δεξιότητες των ανθρώπων. Περισσότερο από ποτέ, όλοι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία και τους πόρους που διαθέτουμε για να ενισχύσουμε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ζητούν υποστήριξη για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων, ευθυγραμμισμένες με τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η νέα προσπάθεια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσβλέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και ελλείψεων. Απαιτούνται προσπάθειες για τον εξοπλισμό όλων των πολιτών με ισχυρές βασικές, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας. Η νέα ατζέντα δεξιοτήτων πρέπει να προωθήσει περαιτέρω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη μαθητεία. Η πρόταση άμεσων επιδοτήσεων για μαθητευόμενους στις ΜμΕ αποτελεί ισχυρή αναγνώριση του ρόλου τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και, επίσης, μια μεγάλη υποστήριξη για την ενίσχυση της μαθητείας, παρά την κρίση.

Οι ΜμΕ εξακολουθούν να αναφέρουν δυσκολίες πρόσληψης προσωπικού με δεξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και μαθητεία. Είναι τα καλύτερα μέσα για να εκπαιδεύσουμε άτομα στην εργασία και να διασφαλίσουμε ομαλές μεταβάσεις από το σχολείο στην εργασία. Όλοι οι εργοδότες θεωρούν τις ψηφιακές δεξιότητες ως απαραίτητες, δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση της εργασίας επιταχύνεται σε όλους τους τομείς. Αφορά νέους και επίσης ενήλικες που χρειάζονται βελτίωση δεξιοτήτων για να είναι κατάλληλοι στην πρόσβαση και πρόοδο στην αγορά εργασίας.

Οι “ναυαρχίδες” για την απασχόληση, που ανακοίνωσε η ΕΕ, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ειδικά το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις Δεξιότητες που θα δρομολογηθεί αργότερα φέτος με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και ενός ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με τα μέσα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να κάνει τους μαθησιακούς δρόμους πιο ευέλικτους. Επιπλέον, εκτιμάται η νέα σύσταση του Συμβουλίου για την ΕΕΚ για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως ελκυστική επιλογή.

Βασ. Κορκίδης

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει πως η διασφάλιση επενδύσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να γίνει στρατηγικός στόχος. Πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και δημόσιων αρχών. Η κάθε μελλοντική συζήτηση πρέπει να εξετάσει το πώς οι δαπάνες των δεξιοτήτων των εταιρειών μπορούν να αντικατοπτρίζονται ως επενδύσεις και όχι μόνο ως κόστος.

Check Also

Rapid Test: Τα 143 σημεία του ΕΟΔΥ ανά την Ελλάδα για δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο κορονοϊού την Τρίτη 3 Αυγούστου (λίστα)

Τα 143 σημεία Δωρεάν Ελέγχου του ΕΟΔΥ ανά τη χώρα, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν Rapid …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *