Τα λάθη-παγίδες στις βεβαιώσεις αποδοχών που «φουσκώνουν» τον φόρο

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά τον έλεγχο των βεβαιώσεων αποδοχών που εμφανίζονται στην πλατφόρμα υποβολής της φορολογικής δήλωσης στο Taxinet. Πριν από την οριστικοποίηση και υποβολή του προ-συμπληρωμένου εντύπου Ε1 πρέπει να να γίνει διεξοδικός έλεγχος των ποσών που αναγράφονται στις βεβαιώσεις. Εάν περάσουν oι λανθασμένες αποδοχές στην φορολογική δήλωση τότε θα πρέπει να καταβληθεί και φόρος για εισοδήματα που… δεν εισπράχθηκαν ποτέ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, οι λογιστές άλλα και πολλοί φορολογούμενοι που υποβάλουν μόνοι τους την δήλωση, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα αν και δεν έχουν καμιά ευθύνη για το λάθος. Δεν είναι λίγες και εφέτος οι περιπτώσεις φορολογουμένων που οι βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν «περάσει» στο Taxisnet δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά ποσά μισθών και συντάξεων που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις λαθών είναι οι εξής:

  • Μισθωτοί που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά έναντι δεδουλευμένων αποδοχών
  • Εργαζόμενοι που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών η κάποιον άλλο τίτλο κτήσης
  • Συνταξιούχοι που λαμβάνουν και εξτρά βοηθήματα από το δημόσιο

Πρακτικά οι φορολογούμενοι, με ή χωρίς της βοήθεια των λογιστών τους, θα πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν καταχωρηθεί από τον εργοδότη τους ή το δημόσιο κλπ στο taxisnet και να συγκρίνουν τα ποσά αυτά με όσα εισέπραξαν την περασμένη χρονιά. Καλό είναι επίσης να ελέγξουν και τα ποσά των αναλογούντων και παρακρατούμενων φόρων, για να επιβεβαιώσουν την ορθότητά τους.

Αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος, θα πρέπει να απευθυνθούν στον εργοδότη τους ή στο ασφαλιστικό ταμείο προκειμένου να γίνουν απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα στο taxisnet με τα νέα διορθωμένα στοιχεία, ώστε αυτά να εμφανιστούν σωστά στους προσυμπληρωμένους κωδικούς όσο και στις βεβαιώσεις αποδοχών πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Θυμίζουμε ότι με βάση τη νομοθεσία οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν καταχωρήσει στο taxisnet. Οι εργοδότες δηλαδή πρέπει να χορηγούν μία βεβαίωση αποδοχών στους υπαλλήλους, για τους μισθούς που καταβλήθηκαν το 2019, η οποία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι τα στοιχεία για το ύψος των αποδοχών και τους παρακρατούμενους φόρους, υπάρχουν ήδη στο Taxisnet, καθώς προκύπτουν από τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και θα είναι προσυμπληρωμένα στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1.

Η σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει πως «Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας. Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Check Also

ΟΑΕΔ: Άρχισε η υποβολή προγραμμάτων e-learning επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων

Αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου η υποβολή προγραμμάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως (e-learning) επαγγελματικής κατάρτισης …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *