Πώς οι τυφλές γυναίκες εκπαιδεύονται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (long read)

Σε ένα άδειο δωμάτιο σε ένα απομακρυσμένο κυβερνητικό κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας στο Βάπι, μια πόλη στο νοτιοδυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, η Μινάκσι Γκούπτα κρατάει ένα διάγραμμα του μαστού μιας γυναίκας με πέντε κολλημένες ταινίες που φέρουν σήμανση Μπράιγ. «Θα κολλήσω αυτές τις φιλικές προς το δέρμα ταινίες στο στήθος σας και θα χρησιμοποιήσω τα ακροδάχτυλά

04-discovering_hands_indien_galerie_03_740x416

Σε ένα άδειο δωμάτιο σε ένα απομακρυσμένο κυβερνητικό κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας στο Βάπι, μια πόλη στο νοτιοδυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, η Μινάκσι Γκούπτα κρατάει ένα διάγραμμα του μαστού μιας γυναίκας με πέντε κολλημένες ταινίες που φέρουν σήμανση Μπράιγ.

«Θα κολλήσω αυτές τις φιλικές προς το δέρμα ταινίες στο στήθος σας και θα χρησιμοποιήσω τα ακροδάχτυλά μου για να το ελέγξω για τυχόν ανωμαλίες», λέει η Γκούπτα στη γυναίκα.

Η Γκούπτα ζητά από τη γυναίκα να βγάλει τα ρούχα της από τη μέση και πάνω, χρησιμοποιεί απολυμαντικό χεριών και αρχίζει την εξέταση ρουτίνας. Χωρίζοντας το στήθος σε τέσσερις ζώνες με τις ταινίες, περνά 30 έως 40 λεπτά ψηλαφώντας κάθε εκατοστό του μαστού με διαφορετική πίεση, προτού καταγράψει τα ευρήματά της στον υπολογιστή. Μαζί με το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς, η Γκούπτα θα στείλει αργότερα τα ευρήματά της σε γιατρό για διάγνωση τυχόν ανωμαλιών και συμβουλές για περαιτέρω αξιολόγηση. Η Γκούπτα έχει λάβει πιστοποίηση ως Απτική Ιατρική Εξετάστρια («Medical Tactile Examiner», ΜΤΕ) με έδρα το Δελχί, ένα νέο και αναδυόμενο επάγγελμα για τυφλές και γυναίκες με προβλήματα όρασης στην Ινδία και την Ευρώπη. Είναι πτυχιούχος ανθρωπιστικών επιστημών, τυφλή από τη γέννησή της, η οποία εκπαιδεύτηκε για εννέα μήνες στην απτική εξέταση του μαστού, μια εξειδικευμένη μορφή κλινικής εξέτασης του μαστού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ελλείψει οπτικών πληροφοριών, ο εγκέφαλος των τυφλών μπορεί να αναπτύξει αυξημένη ευαισθησία στην ακοή, την αφή και άλλες αισθήσεις και γνωστικές λειτουργίες. Ο Φρανκ Χόφμαν, ένας γυναικολόγος με έδρα τη Γερμανία, ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα των ΜΤΕ, διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων εξετάσεών τους, οι ΜΤΕ μπορούν να εντοπίσουν εξογκώματα μεγέθους 6-8 χιλιοστών. Σύμφωνα με την αδημοσίευτη έρευνά του, αυτό είναι λιγότερο από τα εξογκώματα των 10-20 χιλιοστών που μπορούν να ανιχνεύσουν πολλοί γιατροί χωρίς προβλήματα όρασης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Στην Ινδία, έχουν εκπαιδευτεί 18 MTE από το 2017. Κάποιες από αυτές εργάζονται σήμερα σε νοσοκομεία στο Δελχί και το Μπενγκαλούρου και ορισμένες απασχολούνται από την Εθνική Ένωση Τυφλών Ινδίας Κέντρο Μελετών Τυφλών Γυναικών και Αναπηρίας (NABCBW), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Δελχί που επίσης παρέχει εκπαίδευση.

Όμως η πρακτική της εκπαίδευσης των MTE πηγαίνει πιο πίσω, στις ανησυχίες του ίδιου του Χόφμαν σχετικά με την ικανότητά του να ανιχνεύει όγκους.

«Πάντα ανησυχούσα ότι ως γυναικολόγος δεν είχα αρκετό χρόνο για να αφιερώσω σε εξετάσεις μαστού και ότι μπορεί να μην ανίχνευα μικροσκοπικά εξογκώματα», δήλωσε στο BBC. Πολλοί γιατροί έχουν ελάχιστο χρόνο για να κάνουν εξετάσεις 30-40 λεπτών, αλλά ένας εκπαιδευμένος μη ιατρικός εργαζόμενος με ενισχυμένη αίσθηση της αφής θα μπορούσε να το κάνει, σκέφτηκε. Το 2010 η ιδέα του Χόφμαν εξελίχθηκε στην Discovering Hands, μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα το Mülheim της Γερμανίας, η οποία εκπαιδεύει τυφλές και γυναίκες με προβλήματα όρασης ως MTE. Η πρώτη μελέτη με κριτές που διερεύνησε τη σκοπιμότητα της προσέγγισης έδειξε ότι τα ευρήματα των MTE ήταν παρόμοια με εκείνα των γιατρών. Ο Χόφμαν είδε ότι η μέθοδος θα μπορούσε να έχει ευρύτερο αντίκτυπο και εκτός Γερμανίας, ως μια αποτελεσματική και σχετικά προσιτή τεχνική. Τα ποσοστά καρκίνου του μαστού είναι ανησυχητικά σε όλο τον κόσμο, με τον γυναικείο καρκίνο του μαστού να είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος το 2020.

Εκτός της Γερμανίας, η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό ΜΤΕ είναι η Ινδία. Εκεί, ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ των γυναικών στα περισσότερα κρατίδια. Η πλειονότητα των περιπτώσεων – το 60% – διαγιγνώσκεται στο στάδιο ΙΙΙ ή IV της νόσου, μειώνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης. Μια μελέτη ανέφερε ότι το πενταετές συνολικό ποσοστό επιβίωσης στις Ινδές είναι 95% για τις ασθενείς στο στάδιο Ι, 92% για το στάδιο ΙΙ, 70% για το στάδιο ΙΙΙ και μόνο 21% για τις ασθενείς στο στάδιο IV.

Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, πάνω από το 70% των καρκίνων του μαστού διαγιγνώσκονται στα στάδια Ι και ΙΙ. Συνολικά, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τους καρκίνους του μαστού στην Ινδία είναι περίπου 52% έναντι σχεδόν 84% στις ΗΠΑ.

Η έλλειψη πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη, οι κακώς εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και ο φόβος των εξόδων καθυστερούν την αναζήτηση θεραπείας, μειώνοντας περαιτέρω τις πιθανότητες επιβίωσης. 

Το 2017, το Discovering Hands επεκτάθηκε στην Ινδία μέσω του NABCBW, το προσωπικό του οποίου έλαβε εκπαίδευση από τη Γερμανία για την κατάρτιση των ΜΤΕ. Ελπίζεται ότι αυτή η νέα οδός ανίχνευσης του καρκίνου θα μπορούσε να έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. 

Η συνήθης εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη μιας ακτινογραφίας του μαστού. Ενώ αυτή η εξέταση είναι συνηθισμένη στη Δύση, είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος εξαιτίας του κόστους και της πολυπλοκότητάς της. Δεδομένου ότι η μαστογραφία είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ηλικίες κάτω των 50 ετών, απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις για τις νεότερες γυναίκες. Μια επιλογή είναι οι υπέρηχοι – ωστόσο, λόγω του υψηλού κόστους πρόσληψης ακτινολόγων και των ίδιων των μηχανημάτων υπερήχων, «δεν αποτελούν προσιτή επιλογή για κάθε ιατρική μονάδα», εξήγησε ο Μαντίπ Μαλότρα, χειρουργικός ογκολόγος στο Δελχί και το Γκουρουγκράμ.

Μια πρόσφατη ινδική μελέτη διάρκειας 20 ετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια κλινική εξέταση του μαστού που διενεργείται κάθε δύο χρόνια από τους εργαζόμενους στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορούσε να βοηθήσει να εντοπιστεί ο καρκίνος του μαστού στα αρχικά του στάδια. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τη θνησιμότητα από τη νόσο κατά σχεδόν 30%, στις γυναίκες άνω των 50 ετών, κατέληξε η μελέτη, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της θνησιμότητας στις γυναίκες κάτω των 50 ετών. Η εξέταση του μαστού είναι επίσης μια πιο προσιτή μέθοδος, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή της σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

(Discovering Hands)

Προγράμματα κλινικής εξέτασης του μαστού υπάρχουν στην Ινδία, αλλά τα ποσοστά συμμετοχής είναι εξαιρετικά χαμηλά, σύμφωνα με μια πρόσφατη Εθνική Έρευνα Οικογενειακής Υγείας, η οποία παρέχει εθνικά στοιχεία για τη δυναμική του πληθυσμού και τους δείκτες υγείας. Συνολικά, λιγότερο από το 1% των γυναικών είχαν υποβληθεί σε εξέταση για καρκίνο του μαστού μεταξύ 2019 και 2021 σε ολόκληρη την Ινδία.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διεξαγωγή εξειδικευμένων εξετάσεων θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά», είπε η Κάντσαν Κάουρ, ανώτερη διευθύντρια χειρουργικής μαστού στο νοσοκομείο Medanta. «Αυτό θα σήμαινε την εύρεση μικρότερων εξογκωμάτων σε πρώιμα και πιο ιάσιμα στάδια της νόσου, προσεγγίζοντας έναν πληθυσμό που διστάζει να επισκεφθεί γιατρό επειδή αισθάνεται υγιής», πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις από τις ΜΤΕ δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τους γιατρούς ή τις μαστογραφίες, αλλά να δρουν παράλληλα με ιατρικές ομάδες ως ένα πρώτο βήμα για ακριβείς εξετάσεις ρουτίνας για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού, διαθέσιμες ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Κάουρ εξηγεί ότι με την τοποθέτηση των MTE σε ειδικά κέντρα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και στα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας της κυβέρνησης, οι γυναίκες θα εξοικειωθούν με την εξέταση του μαστού και θα αποκτήσουν τη συνήθεια να αυτοεξετάζονται. Αυτό θα αύξανε συνολικά την ευαισθητοποίηση και την παιδεία για τον καρκίνο του μαστού και τις πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης.

«Όταν οι δωρεάν εξετάσεις είναι διαθέσιμες σε κοντινή απόσταση, οι γυναίκες θα τις κάνουν», τόνισε η Κάουρ.

Επί του παρόντος, οι Ινδές ΜΤΕ συνεργάζονται με χειρουργούς ογκολόγους και εξετάζουν τις γυναίκες που έρχονται για εξετάσεις ρουτίνας, από αγροτικές, ημιαστικές και αστικές περιοχές. Μέχρι σήμερα, 14 ΜΤΕ έχουν εξετάσει συνολικά περισσότερες από 2.500 γυναίκες σε ειδικά κέντρα και περίπου 3.000 σε νοσοκομεία. Συμμετέχουν επίσης σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που διεξάγονται σε επιχειρήσεις, σχολεία και πανεπιστήμια, όπου επίσης προσφέρουν εξετάσεις.

Ο Μαλότρα διεξήγαγε μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 1.338 γυναίκες που εξετάστηκαν από τις MTE πριν από την πανδημία και συνέκρινε τα ευρήματα των MTE με τα ακτινολογικά αποτελέσματα των ίδιων γυναικών. Ο επιστήμονας διαπίστωσε ότι οι MTE διέγνωσαν κακοήθεις όγκους με ακρίβεια 78%. Ο αριθμός των κακοήθων όγκων που δεν εντόπισαν οι ΜΤΕ ήταν πολύ χαμηλός, στο 1%.

«Αν η MTE δεν ανιχνεύσει κάποια ανωμαλία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η γυναίκα έχει ένα υγιές στήθος και δεν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση», δήλωσε.

Μια αυστριακή μελέτη διαπίστωσε ότι οι ΜΤΕ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην εξέταση γυναικών με πυκνότερο ιστό του μαστού, ο οποίος συνήθως δυσκολεύει την ανίχνευση εξογκωμάτων. Εκτός από την ακρίβεια, μια MTE συλλέγει σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, η γαλουχία, η έμμηνος ρύση και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου πριν εξετάσει μια γυναίκα, γεγονός που δίνει σημαντικές πληροφορίες στον γιατρό σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τη νόσο. Προς το τέλος της εξέτασης, η ΜΤΕ διδάσκει στην ασθενή τον σωστό τρόπο αυτοεξέτασης μαστών.

Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι οι ΜΤΕ μειώνουν τη δυσφορία που νιώθουν οι γυναίκες όταν γδύνονται για να εξεταστούν από κάποιο γιατρό που δεν έχει προβλήματα όρασης. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει τη συμμετοχή στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. Η Σουλέκα Πάσγουαν, μια νοικοκυρά που εξετάστηκε από την Γκούπτα, δήλωσε ότι βρήκε τη διαδικασία πιο άνετη.

Μέχρι στιγμής, ο Χόφμαν έχει μεταφέρει την εκπαίδευση Discovering Hands στην Ινδία, την Αυστρία, την Κολομβία, το Μεξικό, το Νεπάλ και την Ελβετία. Στη Νότια Αμερική και το Νεπάλ, το πρόγραμμα βρίσκεται τώρα σε παύση. Στη Γερμανία, όπου το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2010, υπάρχουν τέσσερις εκπαιδευόμενοι και 53 ασκούμενοι ΜΤΕ σε 130 νοσοκομεία και κλινικές, καθώς και ένα ειδικό κέντρο Discovering Hands στο Βερολίνο. Από το 2021, τρεις MTE εργάζονται σε έξι γυναικολογικά και ακτινολογικά ιατρεία στη Βιέννη, ενώ άλλες τρεις βρίσκονται σε εκπαίδευση. Η Ελβετία εκπαιδεύει επίσης τρεις ΜΤΕ.

Η Σαλίνι Κάνα, διευθύντρια του NABCBW, εξηγεί ότι ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μικρός λόγω του υψηλού κόστους της εκπαίδευσης και επειδή οι περισσότερες τυφλές γυναίκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν χαμηλό εισόδημα και ως εκ τούτου η προτεραιότητά τους είναι να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Η Κάνα είπε ότι ορισμένες ιατρικές εγκαταστάσεις διστάζουν να προσλάβουν ΜΤΕ επειδή μέχρι στιγμής η έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο των ΜΤΕ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ενώ άλλες διστάζουν για οικονομικούς και υλικοτεχνικούς λόγους.

Το νοσοκομείο Tata Memorial, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία για τον καρκίνο στην Ινδία, αναπτύσσει μια προσέγγιση για την κλιμάκωση του μοντέλου ΜΤΕ στην Ινδία.

«Σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με οργανώσεις και άτομα που έχουν πρόσβαση σε τυφλές γυναίκες για την εκπαίδευσή τους και να μιλήσουμε με την κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των ΜΤΕ στο δημόσιο πρόγραμμα ελέγχου του καρκίνου του μαστού», δήλωσε ο Ρατζέντρα Μπάντγουε, διευθυντής του νοσοκομείου Tata Memorial της Βομβάης,

Η Γκούπτα πιστεύει ότι η επέκταση του μοντέλου MTE θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερα τυφλά κορίτσια να βρουν μια αξιοπρεπή εργασία, καθώς και να διαλύσει τους μύθους σχετικά με την πάθηση.

«Ίσως κάποια μέρα οι άνθρωποι σταματήσουν να μας ρωτούν πώς μετακινούμαστε, πώς χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και να καταλάβουν ότι δεν πηγαίνουμε πάντα στο νοσοκομείο για θεραπεία. Μπορεί να πάμε εκεί για να δουλέψουμε», κατέληξε η Γκούπτα.

ΠΗΓΗ: BBC

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν