Πώς θα δίνονται επιδόματα και άδειες εν μέσω Covid

Πώς θα δίνονται επιδόματα και άδειες εν μέσω Covid

Χωρίς ιατρική γνωμάτευση, μόνο με θετικό rapid test, θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που θα νοσήσουν από κορωνοϊό. Εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Φορέα ξεκαθαρίζει ότι είναι υποχρεωτική η ιατρική γνωμάτευση μόνο στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί να δοθεί παράταση της εν λόγω άδειας ασθενείας,

Χωρίς ιατρική γνωμάτευση, μόνο με θετικό rapid test, θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που θα νοσήσουν από κορωνοϊό. Εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Φορέα ξεκαθαρίζει ότι είναι υποχρεωτική η ιατρική γνωμάτευση μόνο στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί να δοθεί παράταση της εν λόγω άδειας ασθενείας, λόγω νόσησης.

Σε κάθε περίπτωση, οροθετείται και η χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να χορηγείται η πενθήμερη ειδική άδεια για κορονοϊό (24 Ιανουαρίου έως και 15 Απριλίου).

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που έχουν υπογράψει συμβάσεις ή έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, νοσήσουν από κορονοϊό έχουν δικαίωμα, εάν αυτό είναι εφικτό, να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Εάν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης της εργασίας ή λόγω της βαρύτητας της κατάστασης της υγείας του εργαζόμενου, κατά την κρίση του, τότε παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της ειδικής άδειας ασθενείας. Πρόκειται για μια άδεια που χορηγείται λόγω νόσησης από κορονοϊό και η διάρκειά της είναι επίσης πέντε εργάσιμες ημέρες.

Διαγνωστικός έλεγχος
Για να μπορέσει να ασκηθεί το δικαίωμα της χρήσης της ειδικής άδειας ασθενείας είναι απαραίτητο να υπάρχει θετικό δείγμα σε διαγνωστικό έλεγχο που θα έχει πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν ανά περίοδο. Για τη χορήγηση της άδειας δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστή ιατρική γνωμάτευση.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ειδική άδεια χορηγείται επιπρόσθετα από τυχόν άλλες άδειες που αφορούν ασθένεια εργαζομένων. Δεν επιτρέπεται όμως να χορηγείται όταν την ίδια χρονική περίοδο ο εργαζόμενος έχει λάβει οποιαδήποτε άλλης μορφής άδεια.

Για την ειδική άδεια ασθενείας υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης «ως κοινή άδεια ασθένειας», αφού έχει υποβληθεί ιατρική γνωμάτευση που επιβεβαιώνει τη νόσηση από κορονοϊό. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της παράτασης θα πρέπει να συμβαδίζει με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν ανά περιόδους. Εάν γίνει χρήση της εν λόγω ειδικής άδειας ασθένειας, τότε θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο πληρωμής από την πλευρά του εργοδότη. Επίσης, θα ισχύουν και οι διατάξεις περί επιδότησης της άδειας από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος. Τονίζεται όμως στην εγκύκλιο ότι δεν ισχύουν για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση οι όποιες προϋποθέσεις έχει ορίσει ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας για τις παροχές ασθένειας.

Χορήγηση του επιδόματος
Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Για την παράταση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανότητας για εργασία, οι οποίες βεβαιώνονται στην ιατρική γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες ειδικής άδειας ασθένειας.

Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι εργαζόμενος δεν παρείχε την εργασία του εξ αποστάσεως.

Δεν «χρεώνονται»
Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθένειας που χορηγούνται δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης της ασθένειας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.

Σε περίπτωση που η πρώτη ημέρα της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορονοϊό τυχόν έπεται της τελευταίας ημέρας άδειας ασθενείας από άλλη αιτία, οι ημέρες ασθένειας λόγω Covid επιδοτούνται όλες ως συνεχόμενες ημέρες ασθενείας.

NAFTEMPORIKI

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν