Προθεσμιακές καταθέσεις: Τα βασικά τους χαρακτηριστικά – Οι κίνδυνοι στα επενδυτικά προϊόντα

Προθεσμιακές καταθέσεις: Τα βασικά τους χαρακτηριστικά – Οι κίνδυνοι στα επενδυτικά προϊόντα

Την προτίμηση των νοικοκυριών κερδίζουν σταδιακά, σχεδόν μετά μια ολόκληρη δεκαετία, οι προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών, μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοίνωσαν το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, στην κατηγορία αυτή των καταθετικών προϊόντων. Από τα επίπεδα των 50 – 70 μονάδων βάσης που είχαν υποχωρήσει οι μεσοσταθμικές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθετικών λογαριασμών ακόμη

Την προτίμηση των νοικοκυριών κερδίζουν σταδιακά, σχεδόν μετά μια ολόκληρη δεκαετία, οι προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών, μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων που ανακοίνωσαν το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, στην κατηγορία αυτή των καταθετικών προϊόντων. Από τα επίπεδα των 50 – 70 μονάδων βάσης που είχαν υποχωρήσει οι μεσοσταθμικές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθετικών λογαριασμών ακόμη […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν