Προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής Αίτησης στο ΝΣΚ για μη παραγραφή μισθολογικής ωρίμανσης

Προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής Αίτησης στο ΝΣΚ για μη παραγραφή μισθολογικής ωρίμανσης

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι/ες εδώ και δύο ημέρες κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ιδιωτών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου επιβεβαίωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται πως εάν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει να παρουσιάζεται και σε επόμενες

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι/ες εδώ και δύο ημέρες κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ιδιωτών προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου επιβεβαίωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται πως εάν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει να παρουσιάζεται και σε επόμενες […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν