«Πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κοινό φορτιστή σε όλες τις συσκευές

«Πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κοινό φορτιστή σε όλες τις συσκευές

Επήλθε τελικά Ευρωπαϊκή συμφωνία για έναν κοινό φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την σχετική πρόταση της Κομισιόν. Ειδικότερα, και σύμφωνο με την πρόταση που είχε υποβάλει η Κομισιόν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να υιοθετηθεί ένας κοινός φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Η πρόταση είχε

Επήλθε τελικά Ευρωπαϊκή συμφωνία για έναν κοινό φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την σχετική πρόταση της Κομισιόν.

Ειδικότερα, και σύμφωνο με την πρόταση που είχε υποβάλει η Κομισιόν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να υιοθετηθεί ένας κοινός φορτιστής για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η πρόταση είχε προκαλέσει την αντίδραση τεχνολογικών εταιρειών, καθώς υποστήριζαν ότι με αυτό τον τρόπο θα πληγεί ο ανταγωνισμός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, είχε προτείνει η USB-C να καταστεί η πρότυπη θύρα για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τα tablets, τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός.

Επιπλέον, η Επιτροπή είχε προτείνει το διαχωρισμό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

H απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κράτη – μέλη συμφώνησαν σε διαπραγματευτική εντολή για την πρόταση κοινού φορτιστή με στόχο τη διασφάλιση των καταναλωτών ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αγοράζουν νέο φορτιστή κάθε φορά που αγοράζουν ένα νέο κινητό και ότι όλες οι συσκευές θα μπορούν να επαναφορτιστούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο φορτιστή.

Η πρόταση θα διευκολύνει τους καταναλωτές καθώς η πώληση φορτιστών θα αποδεσμευτεί από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι ώστε να μη συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα νέος φορτιστής κατά την αγορά νέας συσκευής. Αυτό θα μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την απόρριψη φορτιστών.

Η απόφαση εγκρίθηκε από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών – μελών της ΕΕ(Coreper).

Τώρα μένει να επιτρέψει στην Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν