ΠΟΥ: Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της παγκόσμιας συμφωνίας για προστασία από μελλοντικές καταστάσεις πανδημίας

ΠΟΥ: Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της παγκόσμιας συμφωνίας για προστασία από μελλοντικές καταστάσεις πανδημίας

Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, χρησιμοποιώντας ένα «μηδενικό σχέδιο» ως βάση για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για την προστασία των εθνών και των κοινοτήτων από μελλοντικές έκτακτες καταστάσεις πανδημίας. Oι συζητήσεις για το προσχέδιο της συμφωνίας για την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, χρησιμοποιώντας ένα «μηδενικό σχέδιο» ως βάση για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για την προστασία των εθνών και των κοινοτήτων από μελλοντικές έκτακτες καταστάσεις πανδημίας.

Oι συζητήσεις για το προσχέδιο της συμφωνίας για την πανδημία πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας τέταρτης συνεδρίασης του Διακυβερνητικού Διαπραγματευτικού Οργάνου το οποίο περιλαμβάνει 194 χώρες του ΠΟΥ. Οι διαπραγματεύσεις για το προσχέδιο θα συνεχιστούν τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που καθόρισε η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας.

Τα κράτη μέλη του ΠΟΥ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το μηδενικό σχέδιο της συμφωνίας για την πανδημία στην επόμενη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 3-6 Απριλίου, με σκοπό τη συλλογή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του πρώτου σχεδίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις σε ειδική σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στα τέλη του 2021, οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο συμφωνίας για την πανδημία θα έχουν ως στόχο την παραγωγή ενός τελικού σχεδίου προς εξέταση από την 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2024.

Ανώτεροι διπλωμάτες από το Ισραήλ και το Μαρόκο, οι οποίοι υπηρετούν ως διαμεσολαβητές της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενημέρωσαν για τις προετοιμασίες τους για τη συνάντηση της 20ής Σεπτεμβρίου προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των διαδικασιών.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για την πανδημία, οι κυβερνήσεις συζητούν επίσης περισσότερες από 300 τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας σε μια προσπάθεια να καταστήσουν τον κόσμο ασφαλέστερο από μεταδοτικές ασθένειες και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ισότητα στην παγκόσμια ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα παρουσιαστούν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2024 και μαζί, με μια μελλοντική συμφωνία πανδημίας, θα παρέχουν ένα ολοκληρωμένο, συμπληρωματικό σύνολο παγκόσμιων συμφωνιών για την υγεία.

ΕΡΤ: Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν