Πολύγλωσση Τεχνητή Νοημοσύνη: Διαδικτυακή εκδήλωση για τις πιθανές χρήσεις και εφαρμογές της

Πολύγλωσση Τεχνητή Νοημοσύνη: Διαδικτυακή εκδήλωση για τις πιθανές χρήσεις και εφαρμογές της

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός APIL και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργάνωσαν διαδικτυακή συνεδρία για τις εφαρμογές της πολύγλωσσης τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνεδρία ήταν η ευκαιρία ώστε ένα διεθνές κοινό σχεδόν 250 ατόμων να κατανοήσει καλύτερα τις πιθανές χρήσεις και εφαρμογές της πολύγλωσσης Τεχνητής Νοημοσύνης, η

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός APIL και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργάνωσαν διαδικτυακή συνεδρία για τις εφαρμογές της πολύγλωσσης τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η συνεδρία ήταν η ευκαιρία ώστε ένα διεθνές κοινό σχεδόν 250 ατόμων να κατανοήσει καλύτερα τις πιθανές χρήσεις και εφαρμογές της πολύγλωσσης Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία συνίσταται στην εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαφορετικές προφορικές, γραπτές ή και νοηματικές γλώσσες. Η πολύγλωσση τεχνητή νοημοσύνη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από αυτόματη μετάφραση ή μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή έως αυτόματη αναγνώριση χαρακτήρων, από φωνητικό βοηθό έως παρακολούθηση οικονομικής νοημοσύνης ή υγείας.

Η πολύγλωσση τεχνητή νοημοσύνη έγινε πιο εύκολη

Η πλατφόρμα Demotal (www.demotal.fr) παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Στοχεύει σε μια εκδημοκρατισμένη πολυγλωσσική τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας απλές περιπτώσεις καθημερινής χρήσης και περιγράφοντας σε απλή γλώσσα τη λειτουργία και τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για κάθε χρήση.

Ο Alain Couillault, Διευθυντής Καινοτομίας για τον APIL και ο Πέτρος Στεφανέας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΜΠ συντόνισαν ο καθένας μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αντιστοίχως με τα εξής θέματα: Πρόσβαση στην πολύγλωσση αγορά της τεχνητής νοημοσύνης: το θέμα της μεταφοράς δεδομένων και τεχνολογίας και Πολυγλωσσική Τεχνητή Νοημοσύνη, μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Στη συζήτηση συμμετείχαν ειδικοί από τον κλάδο των επιχειρήσεων και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το ΕΜΠ και το APIL έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας στους τομείς της πολύγλωσσης Τεχνητής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν με το χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη έργο Legicrowd Onto (www.legicrowd.org), το οποίο στοχεύει να κάνει κατανοητές στους μη ειδικούς χρήστες τους όρους απορρήτου των προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδων.

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν