Πιθανές ενότητες δράσεων (της κοινωνικής συνοχής για σύγχρονη, διάφανη και αποδοτική Διακυβέρνηση) για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς

Πιθανές ενότητες δράσεων (της κοινωνικής συνοχής για σύγχρονη, διάφανη και αποδοτική Διακυβέρνηση) για Τοπικούς – Περιφερειακούς – Εθνικούς φορείς

    Του Νίκου Ταμπακίδη  Πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Πρώην Γ.Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   Όπως έχουμε αναφέρει, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση σημαίνει Διακυβέρνηση από κοινού με πολλούς παράγοντες και σε πολλά επίπεδα.   Η υλοποίηση της Πολεπίπεδης Διακυβέρνησης βασίζεται στο σεβασμό της Αρχής της Επικουρικότητας, με την οποία αποφεύγεται η συγκέντρωση των αποφάσεων, σε ένα και

    Του Νίκου Ταμπακίδη  Πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Πρώην Γ.Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   Όπως έχουμε αναφέρει, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση σημαίνει Διακυβέρνηση από κοινού με πολλούς παράγοντες και σε πολλά επίπεδα.   Η υλοποίηση της Πολεπίπεδης Διακυβέρνησης βασίζεται στο σεβασμό της Αρχής της Επικουρικότητας, με την οποία αποφεύγεται η συγκέντρωση των αποφάσεων, σε ένα και […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν