Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τη Δικαστική Αστυνομία – Τι περιλαμβάνει

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τη Δικαστική Αστυνομία – Τι περιλαμβάνει

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Δικαστική Αστυνομία με τίτλο: «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Με το Σχέδιο Νόμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, υιοθετούνται στο εθνικό δικαστικό σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχωση των δικαστηρίων που εφαρμόζονται σε προηγμένα δικαστικά συστήματα. Παράλληλα,

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Δικαστική Αστυνομία με τίτλο: «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Με το Σχέδιο Νόμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, υιοθετούνται στο εθνικό δικαστικό σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές για τη στελέχωση των δικαστηρίων που εφαρμόζονται σε προηγμένα δικαστικά συστήματα. Παράλληλα, […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν