ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΥ

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΥ

  Μια πάγια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στο παρελθόν, αυτή της επιβολής πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του στεγαστικού δανείου, επαναφέρουν σταδιακά οι Ελληνικές τράπεζες. Παρότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόωρης αποπληρωμής στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, δεν ισχύει το ίδιο και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου τα οποία είναι σήμερα τα

 

Μια πάγια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στο παρελθόν, αυτή της επιβολής πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του στεγαστικού δανείου, επαναφέρουν σταδιακά οι Ελληνικές τράπεζες.
Παρότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόωρης αποπληρωμής στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, δεν ισχύει το ίδιο και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου τα οποία είναι σήμερα τα πλέον δημοφιλή.
Το 85-90% των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα ήταν κυμαινόμενου επιτοκίου.

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos