Οι αραβόφωνοι διαθέτουν διαφορετικές εγκεφαλικές συνδέσεις και νευρικά κυκλώματα

Οι αραβόφωνοι διαθέτουν διαφορετικές εγκεφαλικές συνδέσεις και νευρικά κυκλώματα

Γερμανοί επιστήμονες ανέφεραν ότι η μητρική γλώσσα κάθε ατόμου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνυφαίνονται ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, που είναι η βάση του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι.Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι ο εγκέφαλος των αραβόφωνων διαφέρει από τον εγκέφαλο των ανθρώπων που μιλούν άλλες γλώσσες. Η αραβική

Γερμανοί επιστήμονες ανέφεραν ότι η μητρική γλώσσα κάθε ατόμου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνυφαίνονται ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, που είναι η βάση του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι ο εγκέφαλος των αραβόφωνων διαφέρει από τον εγκέφαλο των ανθρώπων που μιλούν άλλες γλώσσες.

Η αραβική γλώσσα χρειάζεται μεγάλη ακρόαση και συγκέντρωση μεταξύ του ομιλητή και του ακροατή, και αυτό σημαίνει ότι οι αραβόφωνοι λειτουργούν το μυαλό τους με πιο περίπλοκο τρόπο.

Οι λεπτομέρειες της μελέτης

Ομάδα επιστημόνων από το γερμανικό Ινστιτούτο Max Planck για τις Γνωστικές και τις Επιστήμες του Εγκεφάλου, με επικεφαλής τον συγγραφέα της έρευνας, Δρ. Chui Khoo Wei, παρακολούθησε τη φαιά ουσία στον εγκέφαλο 47 φυσικών αραβόφωνων και 47 φυσικών γερμανόφωνων.

 Οι ερευνητές φρόντισαν να επέλεξαν μονόγλωσσους, δηλαδή να είχαν μόνο μία μητρική γλώσσα.

Η ομάδα των επιστημόνων ζήτησε από τους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, για να λάβουν εικόνες υψηλής ανάλυσης του εγκεφάλου και πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των νευρικών ινών.

 Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Max Planck, διαπιστώθηκε ότι «οι μητρικοί ομιλητές της Αραβικής έδειξαν τα εξής:

–      Η σύνδεση είναι ισχυρότερη μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου.

–      Υπάρχει μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των πλευρικών τμημάτων του εγκεφάλου (το κροταφικό τμήμα) και του μεσαίου τμήματος (το βρεγματικό μέρος). Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου είναι υπεύθυνες για την προφορά των λέξεων και την κατανόηση της σημασίας της προφορικής γλώσσας, κάτι που απαιτεί η αραβική γλώσσα.

–      Διαφορετικά νευρικά κυκλώματα για την επεξεργασία της γλώσσας στον εγκέφαλο εμφανίστηκαν μεταξύ των ομιλητών της αραβικής από ό,τι στούς ομιλητές άλλων γλωσσών.

Οι πληροφορίες έδειξαν ότι, σε ένα δεύτερο βήμα της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι ερευνητές θα αναλύσουν τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των αραβόφωνων ενώ μαθαίνουν τη γερμανική γλώσσα.

Μέχρι το τέλος της έρευνας, οι επιστήμονες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα για να βελτιώσουν τις μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν