Οι Έλληνες της Ουκρανίας ως εθνική μειονότητα

Οι Έλληνες της Ουκρανίας ως εθνική μειονότητα

Του Άλκη Ν. Δερβιτσιώτη*   Οι Έλληνες της Ουκρανίας αποτελούν κατάλοιπο αλλά και απόδειξη του οικουμενικού χαρακτήρα του ελληνισμού, ο οποίος οφείλεται σε σύνολο παραγόντων, αφενός ιδίως πολιτιστικών, αφετέρου επίσης στην παρουσία Ελλήνων σε περιοχές εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Πολιτείας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο Ελληνισμός της διασποράς, ο οποίος είναι με τη σειρά

Του Άλκη Ν. Δερβιτσιώτη*   Οι Έλληνες της Ουκρανίας αποτελούν κατάλοιπο αλλά και απόδειξη του οικουμενικού χαρακτήρα του ελληνισμού, ο οποίος οφείλεται σε σύνολο παραγόντων, αφενός ιδίως πολιτιστικών, αφετέρου επίσης στην παρουσία Ελλήνων σε περιοχές εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Πολιτείας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο Ελληνισμός της διασποράς, ο οποίος είναι με τη σειρά […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν