ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 77% ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 77% ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Μετά την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την 1η Μαΐου έρχεται μια νέα επιβάρυνση για τους οικιακούς καταναλωτές και περιλαμβάνεται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Πρόκειται, για μία εκ των ρυθμιζόμενων χρεώσεων η οποία εισπράττεται από τον Διαχειριστή Ελληνικoύ Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και προορίζεται για επενδύσεις και άλλες δαπάνες της εταιρείας. Η ΡΑΕ

Μετά την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την 1η Μαΐου έρχεται μια νέα επιβάρυνση για τους οικιακούς καταναλωτές και περιλαμβάνεται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Πρόκειται, για μία εκ των ρυθμιζόμενων χρεώσεων η οποία εισπράττεται από τον Διαχειριστή Ελληνικoύ Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και προορίζεται για επενδύσεις και άλλες δαπάνες της εταιρείας. Η ΡΑΕ […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν