Νέους αλγορίθμους θα δοκιμάσουν στην Online Διδασκαλία Μαθηματικών σε έξι Πανεπιστήμια στην Ευρώπη

Νέους αλγορίθμους θα δοκιμάσουν στην Online Διδασκαλία Μαθηματικών σε έξι Πανεπιστήμια στην Ευρώπη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση εργασία του έργου iMath που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Σπύρο Συρμακέση. Όπως αναφέρει ο κ. Συρμακέσης: «Η διήμερη συνάντηση στη Φλωρεντία της Ιταλίας είχε σαν σκοπό οι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση εργασία του έργου iMath που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Σπύρο Συρμακέση.

Όπως αναφέρει ο κ. Συρμακέσης: «Η διήμερη συνάντηση στη Φλωρεντία της Ιταλίας είχε σαν σκοπό οι συμμετέχοντες εταίροι του έργο να ανταλλάξουν πληροφορίες για το προφίλ των φοιτητών Πανεπιστημίων που θα χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση και αξιολόγησης με τη μορφή quizzes στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσίασαν και έξι αλγορίθμοι που δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση για την πρόβλεψη της απόδοσης της επίδοσης των φοιτητών.

Οι αλγόριθμοι αυτοί θα υλοποιηθούν και θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε φοιτητές από πανεπιστήμια της Γερμανίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Σλοβενίας ώστε να δοκιμαστούν στην πράξη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://imath.pixel-online.org/».

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν