Μέτρα προστασίας Δ.Υ. Καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικών μέσων.

«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-CοV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού. Τα σταγονίδια μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλησίον του ατόμου που νοσεί και να αποτελέσουν δευτερογενή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας1. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ,ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο ,χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α) Ο κορωνοϊός SARS–COV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Περικλείεται από μια εξωτερική λιπόφιλη μεμβράνη ευαίσθητη τόσο στον καθαρισμό με νερό και σαπούνι όσο και σε απολυμαντικούς παράγοντες

Γενικά Προληπτικά μέτρα

 Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για:

 τον συστηματικό, επαρκή και κατά το δυνατό συνεχή αερισμό όλων των χώρων ανά  τακτά χρονικά διαστήματα

 την τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους  χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων. 

τον έλεγχο του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκαθίσταται  άμεσα τυχόν βλάβες 

την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων 

την αποφυγή πόσης νερού από το στόμιο της βρύσης με απευθείας επαφή με αυτό

 την καθημερινή και τακτική κατά τη διάρκεια της ημέρας καθαριότητα και  απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη κατά την διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

την τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας για την χρήση κλιματιστικών μονάδων με την εγκύκλιο ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»

Check Also

Καβάλα: Τροχαίο – σοκ με τρεις νεκρούς

Σοκαριστικό τροχαίο με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στην Καβάλα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το proininews.gr, στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *