Κώστας Τσουκαλάς: Το νέο εργασιακό τοπίο μετά τις αλλαγές του ν. 5053/2023

Κώστας Τσουκαλάς: Το νέο εργασιακό τοπίο μετά τις αλλαγές του ν. 5053/2023

Την 27-09-2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ Α’ 158/26-9-2023 ο νόμος 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Την 27-09-2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ Α’ 158/26-9-2023 ο νόμος 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής […]

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos