ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Αναλυτής παγκόσμιου οικονομικού οίκου που βρίσκεται στην Αθήνα για ένα συνέδριο τόνιζε πριν λίγες ώρες ότι αν οι πληροφορίες είναι σωστές με το κοίτασμα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης, τότε έχει ξεχωριστή σημασία η πώληση του συγκεκριμένου ποσοστού της εν λόγω εταιρείας προσεχώς, ως προς την αξία της, εκτός και αν τα παραπάνω εξυπηρετούν άλλες χρηματιστηριακές σκοπιμότητες. Η υπόθεση θα έχει μεγάλη συνέχεια…….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*