Κίνα: Το λευκό χαρτί σύμβολο των διαδηλωτών

Κίνα: Το λευκό χαρτί σύμβολο των διαδηλωτών

Τα σύμβολα που «γεννιούνται» από μεγάλα γεγονότα μένουν πολύ συχνά στην ιστορία. Πολλές φορές παίζουν εξίσου σπουδαίο ρόλο όσο τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτά, ορισμένες φορές καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν κιόλας. Η μορφή τους δεν ορίζεται από κάποιους κανόνες. Ένα σύμβολο μπορεί να είναι ένα σύντομο σύνθημα, μια λέξη, μια εικόνα. Μπορεί να έχει

Τα σύμβολα που «γεννιούνται» από μεγάλα γεγονότα μένουν πολύ συχνά στην ιστορία. Πολλές φορές παίζουν εξίσου σπουδαίο ρόλο όσο τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτά, ορισμένες φορές καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν κιόλας. Η μορφή τους δεν ορίζεται από κάποιους κανόνες. Ένα σύμβολο μπορεί να είναι ένα σύντομο σύνθημα, μια λέξη, μια εικόνα. Μπορεί να έχει […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν