Κάηκε ένα κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας της Κωνσταντινούπολης

Κάηκε ένα κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας της Κωνσταντινούπολης

Το Ελληνικό Νοσοκομείο του Βαλουκλή ήταν μέχρι την περασμένη πέμπτη το μεσημέρι, ένα ίδρυμα φροντίδας υγείας στο Βαλουκλή στη γειτονιά του Γεντί Κουλέ της Κωνσταντινούπολης . Ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα και συνέχιζε να λειτουργεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική κοινότητα της Τουρκίας. Για την ακρίβεια κτίστηκε το 1753 από την ομοσπονδία παντοπωλών της Πόλης για

Το Ελληνικό Νοσοκομείο του Βαλουκλή ήταν μέχρι την περασμένη πέμπτη το μεσημέρι, ένα ίδρυμα φροντίδας υγείας στο Βαλουκλή στη γειτονιά του Γεντί Κουλέ της Κωνσταντινούπολης . Ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα και συνέχιζε να λειτουργεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική κοινότητα της Τουρκίας. Για την ακρίβεια κτίστηκε το 1753 από την ομοσπονδία παντοπωλών της Πόλης για […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν