Η Eurojust συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων διασυνοριακών εγκλημάτων

Η Eurojust συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων διασυνοριακών εγκλημάτων

Περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι το  15 % των πολιτών της ΕΕ πέφτουν ετησίως θύματα εγκληματικότητας με την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών εγκλημάτων να καθιστά δυσκολότερη για τις δικαστικές αρχές την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων. Σε έκθεση της Eurojust σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, που δημοσιεύθηκε σήμερα, και βασίζεται στην πρακτική εμπειρία του Οργανισμού

Περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι το  15 % των πολιτών της ΕΕ πέφτουν ετησίως θύματα εγκληματικότητας με την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών εγκλημάτων να καθιστά δυσκολότερη για τις δικαστικές αρχές την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Σε έκθεση της Eurojust σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, που δημοσιεύθηκε σήμερα, και βασίζεται στην πρακτική εμπειρία του Οργανισμού στον τομέα αυτό εντοπίζονται όχι μόνο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, αλλά παρουσιάζονται επίσης λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Ο εντοπισμός των θυμάτων διασυνοριακών εγκλημάτων απαιτεί αποτελεσματικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαστικών αρχών των χωρών των θυμάτων. Ειδικά σε περιπτώσεις βίαιων και εγκλημάτων μεγάλης κλίμακας, η ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων, όπως οι μαρτυρίες των θυμάτων, είναι σημαντική για την πρόοδο της έρευνας.

Η έγκαιρη ανάμειξη των δικαστικών αρχών έχει αποδειχθεί απαραίτητη

Η ανάθεση στα δικαιώματα και τη θέση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων βασικό ρόλο στο συντονισμό των διασυνοριακών ερευνών αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων της Eurojust και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές. Για παράδειγμα, η έγκαιρη ανάμειξη των δικαστικών αρχών έχει αποδειχθεί απαραίτητη για τη διευκόλυνση των συζητήσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων δικαιοδοσίας με βάση τα συμφέροντα των θυμάτων.

Σε διασυνοριακές υποθέσεις, η τεχνογνωσία της Eurojust μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων εντοπισμού των θυμάτων και ενημέρωσης τους για τα δικαιώματά τους. Η Eurojust μπορεί επίσης να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των δικαστικών αρχών σχετικά με τη διενέργεια συνεντεύξεων με τα θύματα, για την αποφυγή του κινδύνου δευτερογενούς θυματοποίησης και τη διασφάλιση του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχουν.

Διαφύλαξη της θέσης των συμφερόντων των θυμάτων

Ο Πρόεδρος της Eurojust, κ. Λαντισλαβ Χαμραν, τόνισε πως «η καλύτερη προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων είναι βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurojust, σε συντονισμό με άλλους Οργανισμούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τα δικαιώματα των θυμάτων καθιστώντας τα αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η διαφύλαξη της θέσης και των συμφερόντων των θυμάτων αξίζει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα οποιασδήποτε συντονιστικής συνάντησης ή κοινής ομάδας έρευνας που υποστηρίζουμε».

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Πηγή

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν