Η νέα εποχή δεξιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η νέα εποχή δεξιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με θέμα “Η νέα εποχή δεξιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη”/ Europe: “The new era for skills, Greece: “The human dynamic in the new workplace and society”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027 και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με θέμα “Η νέα εποχή δεξιοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη”/ Europe: “The new era for skills, Greece: “The human dynamic in the new workplace and society”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027 και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν