Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το οικονομικό έτος 2022

Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το οικονομικό έτος 2022

► Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, για την αύξηση της θετικής και τη μείωση της αρνητικής επίδρασης ► Οικονομία: Το οικονομικό έτος 2022,

► Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, για την αύξηση της θετικής και τη μείωση της αρνητικής επίδρασης ► Οικονομία: Το οικονομικό έτος 2022, […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν