ΕU MED9 στη Μάλτα: Κοινή δήλωση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέγραψε η Ελλάδα

ΕU MED9 στη Μάλτα: Κοινή δήλωση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέγραψε η Ελλάδα

Κοινή δήλωση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέγραψε η Ελλάδα με τις χώρες που μετείχαν σε διάσκεψη των EU MED9 χωρών στη Μάλτα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Η αποδοχή της κοινής δήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ τη χώρα εκπροσώπησε στη διάσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

OpenAI AP

Κοινή δήλωση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέγραψε η Ελλάδα με τις χώρες που μετείχαν σε διάσκεψη των EU MED9 χωρών στη Μάλτα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Η αποδοχή της κοινής δήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ τη χώρα εκπροσώπησε στη διάσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Συγκεκριμένα, την κοινή δήλωση συνυπέγραψε η Ελλάδα με την Κροατία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία. Στη δήλωση, αναγνωρίζεται η δραστική επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ψηφιακό μέλλον και τονίζεται η αδήριτη ανάγκη της προάσπισης των δικαιωμάτων του πολίτη ταυτόχρονα με την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει το πλαίσιο στο οποίο θα διασφαλιστεί ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης συμμορφώνεται με τα διεθνή ηθικά πρότυπα και τις αρχές που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Συνοπτικά, οι EU MED9 συμφώνησαν ότι από κοινού θα διερευνήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο καθώς και της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και της προώθησης βιώσιμων πρακτικών. Ακόμη, δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, ηθική υπευθυνότητα και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, δεσμεύτηκαν για επένδυση σε ισχυρές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και για τη χρήση των δυνατοτήτων της για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο κάθε χώρας στους πολίτες της.

Για τους σκοπούς αυτούς, οι χώρες ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, έρευνας και βέλτιστων πρακτικών στο κομμάτι της Τεχνητής Νοημοσύνης και συμφωνούν να συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών και του στελεχιακού δυναμικού, και την εξασφάλιση μιας «δεξαμενής» ταλέντων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες της εποχής.

www.ertnews.gr

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos