ΕΥ: Γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν τις εταιρικές αναφορές του 2022

ΕΥ: Γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν τις εταιρικές αναφορές του 2022

► Η EY Ελλάδος διοργάνωσε το ένατο ετήσιο συνέδριο Corporate Reporting Insights ► Οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις στα επιτόκια, δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα, η οποία επηρεάζει και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών ► Οι επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη αναζητούν περισσότερη και πιο ποιοτική

► Η EY Ελλάδος διοργάνωσε το ένατο ετήσιο συνέδριο Corporate Reporting Insights ► Οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις στα επιτόκια, δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα, η οποία επηρεάζει και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών ► Οι επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη αναζητούν περισσότερη και πιο ποιοτική […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν