ΕΣΠΑ: 80,6 εκατομμύρια ευρώ στην απεξάρτηση για την προγραμματική περίοδο 2021-27

ΕΣΠΑ: 80,6 εκατομμύρια ευρώ στην απεξάρτηση για την προγραμματική περίοδο 2021-27

Tην έγκριση σκοπιμότητας νέων προγραμμάτων και δράσεων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και την συνέχιση των υπαρχόντων της περιόδου 2014-2021, με στόχο την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τη υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας. Ο αρμόδιος

kethea-768x477

Tην έγκριση σκοπιμότητας νέων προγραμμάτων και δράσεων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και την συνέχιση των υπαρχόντων της περιόδου 2014-2021, με στόχο την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τη υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας.

Ο αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας Υφυπουργός κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος ενέκρινε την σκοπιμότητα, στο πλαίσιο του νέου εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ (2021-27) ανάπτυξης, δράσεων και έργων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη βάση των τεσσάρων πυλώνων της Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης – Άμεσης Πρόσβασης, Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης, με συνολικό ύψος προϋπολογισμού 80.675.000 ευρώ για τα επόμενα πέντε έτη.
Στα προγράμματα ΕΣΠΑ εντάχθηκαν όλοι οι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, και συγκεκριμένα ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, και οι μονάδες απεξάρτησης του ΨΝΑ, ΨΝΘ, ΓΝ Κέρκυρας και ΓΝ Χατζηκώστα.

Μεταξύ άλλων καινοτόμες δράσεις αποτελούν οι παρεμβάσεις στα ΠΡΟΚΕΚΑ με κινητές μονάδες, η δημιουργία Ξενώνων, Κινητών Μονάδων Φροντίδας για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των άστεγων ουσιοεξαρτημένων, Κινητών Μονάδων άμεσης ένταξης σε θεραπεία με χορήγηση υποκατάστατου στο πεδίο, αλλά και δομών και υπηρεσιών με στόχο την αντιμετώπιση των νόμιμων εξαρτήσεων όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Αντίστοιχα, στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται και προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, τα οποία είχαν να υλοποιηθούν αρκετά χρόνια, όπως επίσης αναπτύσσονται και προγράμματα εποπτείας των θεραπευτών από ειδικούς επιστήμονες.
Με στόχο την μέγιστη δυνατή ενίσχυση των θεραπευτικών διαδικασιών το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης του ΕΣΠΑ διοχετεύεται στα στεγνά προγράμματα (32.146.000 ευρώ) ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης (8.999.000 ευρώ). Στόχος η ύπαρξη όλων των θεραπευτικών επιλογών και η όσον το το δυνατόν ταχύτερη πρόσβαση των ωφελουμένων σε αυτές σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.
Αναλυτικά η επιχορήγησης ανά είδος υπηρεσίας ανέρχεται:

  1. Μείωση Βλάβης – 30.406.000 ευρώ
  2. Θεραπεία – 36.381.000 ευρώ (εκ των οποίων τα 32.146.000 αφορούν στεγνά προγράμματα απεξάρτησης)
  3. Κοινωνική Ένταξη – 8.999.000 ευρώ
  4. Εκπαίδευση/Κατάρτιση – 4.889.000 ευρώ
    Ιδιαίτερη πρωτοβουλία, εκτός των ως άνω, αποτελεί και η δημιουργία ενός θεραπευτικού αγροκτήματος για την εκπαίδευση και απασχόληση των απεξαρτημένων ατόμων σε αγροκτηνοτροφικές εργασίες, με γνώμονα την απόκτηση εφοδίων, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέλλον για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.Μία πολύ σημαντική καινοτομία, η οποία χρηματοδοτείται από τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελεί το πρώτο Εργαστήριο Ελέγχου Ψυχοδραστικών Ουσιών – Κέντρο Αναφοράς Τοξικώσεων, όπου θα γίνεται ανάλυση των περιστατικών οξείας τοξίκωσης, με άμεση αναφορά του περιστατικού στους αρμόδιους φορείς. Αυτό θα συμβάλει στην- για πρώτη φορά- άμεση ενημέρωση για την ουσία χρήσης και το περιστατικό υπερδοσολογίας, συντελώντας στον σχεδιασμό παρεμβάσεων και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων.

www.ertnews.gr

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos