ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Ιστορική Απόφαση, Τομή του ΣτΕ: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής Ανώτατης εκπαίδευσης – Όταν δεν τολμούν οι πολιτικοί, τολμούν οι Δικαστές

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Ιστορική Απόφαση, Τομή του ΣτΕ: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής Ανώτατης εκπαίδευσης – Όταν δεν τολμούν οι πολιτικοί, τολμούν οι Δικαστές

ΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών και πιστοποιούν τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης. Με το π.δ. 38/1010 [όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013] ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την

ΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών και πιστοποιούν τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης. Με το π.δ. 38/1010 [όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013] ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν