ΕΚ: Ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την απόρριψη των μπαταριών

ΕΚ: Ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την απόρριψη των μπαταριών

Ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία και για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ θεωρούνται τα νέα μέτρα για τις μπαταρίες, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου που ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες που διέπουν ολόκληρο τον

Ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία και για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ θεωρούνται τα νέα μέτρα για τις μπαταρίες, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου που ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες που διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μπαταρίας.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την προσέγγιση της Επιτροπής για αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιημένες διατάξεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας νέας κατηγορίας «μπαταριών για «ελαφριά μέσα μεταφοράς», όπως τα ηλεκτρονικά ποδήλατα .

Οι μπαταρίες για να είναι πιο βιώσιμες, να αφαιρούνται ευκολότερα

Συμφωνούν επίσης με τους προτεινόμενους κανόνες για δήλωση και ετικέτα που αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, μια μέγιστη τιμή για το αποτύπωμα άνθρακα του κύκλου ζωής, καθώς και  τα ελάχιστα επίπεδα ανακτημένου κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου και νικελίου από απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση σε νέες μπαταρίες. Έως το 2024, οι φορητές μπαταρίες σε συσκευές, όπως τα smartphone, και οι μπαταρίες για ελαφριά μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για εύκολη και ασφαλή αφαίρεση και αντικατάσταση από καταναλωτές ή ανεξάρτητους χειριστές.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν επίσης στην ανάγκη αξιολόγησης της σκοπιμότητας εισαγωγής προτύπων για κοινούς φορτιστές για μια ποικιλία επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Υποχρέωση της βιομηχανίας μπαταριών να διεξάγει δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα αξίας

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επιπλέον όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν μπαταρίες στην αγορά της ΕΕ να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν τους κινδύνους σχετικά με την προμήθεια, την επεξεργασία και την εμπορία πρώτων υλών, χημικών και δευτερογενών πρώτων υλών, που συχνά συγκεντρώνονται σε μία ή λίγες χώρες και θεωρούν πως η βιομηχανία μπαταριών πρέπει να ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δέουσας επιμέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Αυξημένη φιλοδοξία για διαχείριση απορριμμάτων

Στην έκθεση, ζητούνται αυστηρότεροι στόχοι συλλογής για φορητές μπαταρίες, 70% έως το 2025, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής 65% και 80% έως το 2030 αντί για 70%. Επίσης, εισάγουν ελάχιστα ποσοστά συλλογής για μπαταρίες ελαφριών οχημάτων 75% έως το 2025 και 85% έως το 2030.

Η  εισήγηση της επιτροπής αναμένεται να εγκριθεί από την ολομέλεια τον Μάρτιο και θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται πως τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της μπαταρίας. Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και τη Νέα Βιομηχανική Στρατηγική .

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Πηγή

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν