ΕΚΤ: Αρση του ορίου στις αγορές ομολόγων 750 δισ. – Επιλέξιμα και τα ελληνικά

Στην άρση του περιορισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράζει ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, για το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δισ. λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού..

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιστάσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, αποφάσισε στις 18 Μαρτίου να δρομολογήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα αποφάσισε να διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος όλα τα εμπορικά χρεόγραφα με επαρκή πιστωτική ποιότητα, αναφέρει στην απόφασή της η ΕΚΤ.

Επιλέξιμα είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η κρίση, των δεσμεύσεων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας αλλά και του γεγονότος ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.

Check Also

Το Eurogroup αναμένεται να αποδεσμεύσει 748 εκατ. € προς την Ελλάδα

Βέβαιος ότι το Eurogroup, που συνεδριάζει την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο, θα εγκρίνει την αποδέσμευση ποσού …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *