ΕΕ για κλιματική αλλαγή: Απαιτείται διπλασιασμός της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τον στόχο του 2030

ΕΕ για κλιματική αλλαγή: Απαιτείται διπλασιασμός της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τον στόχο του 2030

Στη διαπίστωση ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, δηλαδή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με το 1990, προέβη η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕ. Ειδικότερα στην έκθεση για την

climate_change

Στη διαπίστωση ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, δηλαδή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με το 1990, προέβη η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕ.

Ειδικότερα στην έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή που δημοσιεύθηκε σήμερα (18/1) με τίτλο «Προς την κλιματική ουδετερότητα: πρόοδος, κενά πολιτικής και ευκαιρίες» (Τowards EU climate neutrality: progress, policy gaps and opportunities), σημειώνεται η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί (στην ΕΕ) από το 2005 έως το 2022 σε ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα αλλά παράλληλα επισημαίνεται ότι απαιτείται διπλασιασμός του ετήσιου ρυθμού μείωσης των εκπομπών για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030 και αυτός για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Οπως σημειώνει o Kωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, στην έκθεση επισημαίνεται καθυστέρηση στο στόχο για τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών από τη χρήση ορυκτών καυσίμων (ενέργεια, βιομηχανία, κτήρια, αν και κυρίως στις μεταφορές) καθώς και μείωση – από το 2015 και μετά – του δυναμικού απορρόφησης διοξείδιου του άνθρακα από τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μείωση να συναρτάται με τη γήρανση των δασών, την υπερεκμετάλλευση τους για παραγωγή δασική βιομάζας και την απώλεια δασικών εκτάσεων λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών για το 2030, η Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί ως αναγκαία μέτρα:

  • το διπλασιασμό και τετραπλασιασμό της τρέχουσας παραγωγής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα αντίστοιχα,
  • τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και την αποφυγή επενδύσεων που θα δεσμεύσουν τις ενεργειακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη χρήση ορυκτών καυσίμων στο μέλλον,
  • την άμεση κατάργηση των ενισχύσεων στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση τους τα τελευταία έτη (κατά το έτος 2022 οι ενισχύσεις στα ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση έφθασαν στα 120 δις ευρώ από περίπου 50 δις ευρώ το 2021),
  • τη διατήρηση των ενισχύσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σε συνδυασμό με κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
  • την προώθηση της χρήσης του πράσινου υδρογόνου σε αντίθεση με το μπλέ υδρογόνο που παράγεται με τη χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα,
  • την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρισμού μέχρι το 2040,
  • τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης/αποθήκευσης άνθρακα μόνο σε δραστηριότητες – κυρίως βιομηχανικές – για τις οποίες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών.

www.ertnews.gr

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos