Δικαστική “καμπάνα” σε Τράπεζα για λανθασμένες επενδυτικές συμβουλές: Υποχρεούται να επιστρέψει πάνω από 400.000 ευρώ στους θιγόμενους πελάτες

Δικαστική “καμπάνα” σε Τράπεζα για λανθασμένες επενδυτικές συμβουλές: Υποχρεούται να επιστρέψει πάνω από 400.000 ευρώ στους θιγόμενους πελάτες

Πλήρη αποζημίωση ορίζει απόφαση του Εφετείου Αθηνών σε πελάτες Τράπεζας που πείστηκαν να τοποθετήσουν τις καταθέσεις τους σε επενδυτικά προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης, ακολουθώντας τις συμβουλές στελεχών και υπαλλήλων. Το Εφετείο ακύρωσε την κρίση του Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας είχε απορριφθεί η αγωγή κατά της Τράπεζας και πως όχι μόνον θα πρέπει να επιστραφούν τα περίπου 302.000

Πλήρη αποζημίωση ορίζει απόφαση του Εφετείου Αθηνών σε πελάτες Τράπεζας που πείστηκαν να τοποθετήσουν τις καταθέσεις τους σε επενδυτικά προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης, ακολουθώντας τις συμβουλές στελεχών και υπαλλήλων. Το Εφετείο ακύρωσε την κρίση του Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας είχε απορριφθεί η αγωγή κατά της Τράπεζας και πως όχι μόνον θα πρέπει να επιστραφούν τα περίπου 302.000 […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν