Ροή ειδήσεων

Δημήτρης Μπούκας: Πώς γίνεται η επιδότηση των οφειλετών στην α’ κατοικία;

Λίγες μέρες απομένουν πριν την επίσημη εκπνοή της προθεσμίας του ν. 4605/2019 για την προστασία της α’ κατοικίας στις 30 Απριλίου και ακόμα αναμένεται «λευκός καπνός» (;) από τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και θεσμών για ενδεχόμενη παράταση. Όσοι δανειολήπτες εμπίπτουν στις διατάξεις του παραπάνω νόμου καλό είναι να προχωρήσουν στην κατάθεση της σχετικής αίτησης προκειμένου να λάβουν και το ανάλογο ποσοστό επιδότησης της δόσης της οφειλής τους που θα προκύψει. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της επιδότησης είναι αφενός το εισόδημα του δανειολήπτη και τα μέλη του νοικοκυριού.

Το ποσοστό επιδότησης για τα στεγαστικά δάνεια είναι από 20% έως 50% της δόσης και για τα επαγγελματικά στο 30%.

Κρίσιμη προϋπόθεση:

Για την πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας θα εξετάζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προσαυξημένες κατά 70%.

Άγαμος: 12.500 εισόδημα

Ζευγάρι: 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατη κάλυψη τις 36.000 ευρώ

Άρα, ανάλογα το εισόδημα διαμορφώνονται 4 κατηγορίες επιδότησης

Παράδειγμα άγαμου οφειλέτη:

 1. Με εισόδημα έως 3.125 ευρώà επιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 • Με εισόδημα από 3.126 ευρώ έως 6.250 ευρώà επιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 • Με εισόδημα από 6.251ευρώ έως 9.375 ευρώà επιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 • Με εισόδημα από 9.376ευρώ έως 12.500 ευρώà επιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος:

 1. Με εισόδημα έως 4.375 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 4.375,01 ευρώ έως 8.750 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 8.750,01 ευρώ έως 13.125 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 13.125,01 ευρώ έως 17.500 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη:

 1. Με εισόδημα έως 5.625 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 5.625,01 ευρώ έως 11.250 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 11.250,01 ευρώ έως 16.875 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 16.875,01 ευρώ έως 22.500 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη:

 1. Με εισόδημα έως 6.875 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 6.875,01 ευρώ έως 13.750 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 13.750,01 ευρώ έως 20.625 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 20.625,01 ευρώ έως 27.500 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για ζευγάρι χωρίς εξαρτώμενα μέλη:

 1. Με εισόδημα έως 5.250 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 5.250,01 ευρώ έως 10.500 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 10.500,01 ευρώ έως 15.750 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 15.750,01 ευρώ έως 21.000 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο μέλος:

 1. Με εισόδημα έως 6.500 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 6.500,01 ευρώ έως 13.000 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 13.000,01 ευρώ έως 19.500 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 19.500,01 ευρώ έως 26.000 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα μέλη:

 1. Με εισόδημα έως 7.750 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 7.750,01 ευρώ έως 15.500 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 15.500,01 ευρώ έως 23.250 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 23.250,01 ευρώ έως 31.000 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Για ζευγάρι με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη:

 1. Με εισόδημα έως 9.000 ευρώàεπιδότηση 50% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 2. Με εισόδημα από 9.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώàεπιδότηση 40% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 3. Με εισόδημα από 18.000,01 ευρώ έως 27.000 ευρώàεπιδότηση 30% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό
 4. Με εισόδημα από 27.000,01 ευρώ έως 36.000 ευρώàεπιδότηση 20% για κάθε άλλη περίπτωση δανείου και 30% εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικό

Σημαντικά ζητήματα:

 • Αντίστοιχη διαίρεση θα γίνεται σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες
 • Το ποσοστό της επιδότησης θα εφαρμόζεται με τον ίδιο αντίστροφο τρόπο
 • Η συνεισφορά καταβάλλεται σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό
 • Μη καταβολή 9 δόσεων για το δημόσιο και 3 δόσεων για τον οφειλέτη à τέλος της προστασίας
 • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό που έχει καταβληθεί.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαμεσολαβητής και συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. (www.dboukas.gr)

Check Also

Περιεργο κατασκοπικό θρίλερ στην Αθήνα.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν τρεις άνδρες με πλαστές ταυτότητες της IPA και της Interpol(;) ύστερα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *