Βουλή και ανεξάρτητες αρχές

Βουλή και ανεξάρτητες αρχές

Του Κωνσταντίνου Μουρτοπάλλα* Το αίτημα που απεστάλη μέσω επιστολής από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έθεσε εκ νέου το ζήτημα της σχέσης των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πράξη του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε.

Του Κωνσταντίνου Μουρτοπάλλα* Το αίτημα που απεστάλη μέσω επιστολής από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έθεσε εκ νέου το ζήτημα της σχέσης των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πράξη του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. […]

Πηγή fantomas.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν