Αναλυτικά όλα τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων

Η επιδημία
του κορωνοϊού αφήνει το σημάδι της στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Η
Axianews παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με όλα τα
μέτρα για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

1. Ποιοι
εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ και μέχρι πότε;

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά εργαζόμενους
στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις
επιχειρήσεις οι οποίες με διοικητική εντολή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί,
βάσει ΚΑΔ, πληττόμενες από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η αποζημίωση
των 800 ευρώ είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα. Το μέτρο της
αναστολής της σύμβασης θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν μέχρι τις 31.4.2020 αλλά
ενδεχομένως να παραταθεί αναλόγως με τις συνθήκες εξάπλωσης του κορωνοϊού.

2. Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι για να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό
ηλεκτρονικό έντυπο και να υποβάλουν στην
ειδική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr,
που θα
βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου και θα
ανοίξει από 1.4.2020. Στο ηλεκτρονικό έντυπο θα πρέπει να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία
εργάζονται. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία της ειδικής
πλατφόρμας για τους εργοδότες που ήδη έχει ανοίξει και φιλοξενείται σε ειδικό
χώρο στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.

3. Κατά
την διάρκεια αναστολής της σύμβασης του εργαζόμενου υπάρχει ο κίνδυνος της
απόλυσης;

Ξεκάθαρα όχι. Για το διάστημα που η
επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής της σύμβασης απαγορεύεται ρητά
οποιαδήποτε απόλυση εργαζόμενου.

Άλλωστε η απαγόρευση απολύσεων και η
ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για την επιχείρηση
ώστε να ενταχθεί σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς και να λάβει συγκεκριμένα
ευεργετήματα.

4. Ποια
άλλα ευεργετικά μέτρα θα ισχύσουν για τους εργαζόμενους;

Το συνολικό δίχτυ προστασίας, πέραν
της ειδικής αποζημίωσης, θα περιλαμβάνει:

 • Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσεων
  ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
 • Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού
  τους μισθού, για 45 ημέρες.
 • Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων
  ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενή
  τους ημερομηνία.
 • Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους
  συνεπείς δανειολήπτες.
 • Καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους
  εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία
  τους, από την στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.

5. Τι θα
γίνει με την καταβολή του Δώρου του Πάσχα για τους εργαζόμενους;

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι εγγυημένη για όλους τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, σε αυτές τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν με διοικητική εντολή ή που πλήττονται (βάσει ΚΑΔ) από την κρίση
δίνουμε την ευχέρεια να καταβάλουν το Δώρο μέχρι 30.6.2020. Όσοι δύνανται,
όμως, μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα
πρέπει να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.

6. Τι σημαίνει το μέτρο της εκ
περιτροπής εργασίας στις επιχειρήσεις; Είναι μόνιμο μέτρο;

Τα μέτρα εσωτερικής οργανωτικής
ευελιξίας, όπως είναι αυτό της λειτουργίας με «Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας»,
λαμβάνονται, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λιγότερο αριθμό εργαζομένων
ή με τη μεταφορά εργαζομένων εντός ομίλων, αλλά με υποχρέωση διατήρησης των
θέσεων εργασίας και στις δύο περιπτώσεις.
Επισημαίνουμε ότι το «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», με εκ περιτροπής
εργασία, αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα στην
οικονομική δραστηριότητά τους και εντάσσονται σε συγκεκριμένο και καθορισμένο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για ένα εντελώς προσωρινό,
αναγκαίο και επείγον μέτρο, που θα λήξει άμεσα με τον τερματισμό της κρίσης, σε
δύο ή τρεις μήνες και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν του εξαμήνου.
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πλήρης κατάρρευση της αγοράς εργασίας και η
ενεργοποίηση άλλων δυσχερέστερων μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, όπως
μαζικές διαθεσιμότητες και απολύσεις. Έτσι, διασώζουμε τις θέσεις εργασίας με
τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.

7. Η ένταξη ενός εργαζόμενου στην εκ
περιτροπής εργασία ελλοχεύει κινδύνους για την απόλυσή του;

Όχι. Η ένταξη ενός εργαζομένου σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας
είναι ένα προσωρινό μέτρο που συνοδεύεται υποχρεωτικά με ρήτρα διατήρησης
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις μόνο που πλήττονται από την κρίση. Ουσιαστικά
λαμβάνεται για να μη γίνουν απολύσεις. Αμέσως μόλις λήξει η κρίση και αρθούν τα
περιοριστικά μέτρα ο εργαζόμενος επιστρέφει στο αρχικό του εργασιακό και
μισθολογικό καθεστώς. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η εκ περιτροπής εργασία
δεν είναι καινούργιος όρος. Υπάρχει στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια με
βάσει τον νόμο 1892/90.

8. Ποιοι
από τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5
εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και
εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών
ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ (δηλαδή
αποζημίωση 800 ευρώ).

9. Θα
υπάρξουν εξαιρέσεις από την αποζημίωση για τους ελ. επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους;

Εξαιρούνται από την αποζημίωση
ειδικού σκοπού ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών
κλάδων
(οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί,
εκπαιδευτικοί και ερευνητές) οι οποίοι, ωστόσο, θα έχουν μία πρόσθετη παροχή
ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή
στα νέα ψηφιακά δεδομένα (τηλεργασία), ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ
αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι αυτών των
ειδικών επιστημονικών κλάδων θα μπορούν να πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους 800 ευρώ.

10. Ποιες
άλλες διευκολύνσεις παρέχονται στους ελ. επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους;

– Αναστολή καταβολής των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου
απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφληση των εισφορών των
παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την
1η Σεπτεμβρίου του 2020.

– Αναστολή της καταβολής των δόσεων
των ενεργών ρυθμίσεων -ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η
υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του
2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται
από την 1η Ιουνίου 2020.

– Η μείωση κατά 25% των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου
απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη
ημερομηνία.

11. Ποια τα
μέτρα που παίρνονται για τους ανέργους;

– Παράταση καταβολής τακτικής
επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του
βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2
μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του
2020.

– Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους
έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον
δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

12. Ποια
πρόνοια λαμβάνεται για τα ενοίκια των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων;

Γίνεται κούρεμα 40% των μισθωμάτων τόσο για τους εργαζόμενους (α’
κατοικία) αλλά και των επαγγελματικών μισθωμάτων για τις επιχειρήσεις που το
κράτος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία τους. Συγκεκριμένα θα ισχύσει:

– Καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους
εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία
τους, από την στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.

Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις
επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.

13. Τι
μέτρα θα παρθούν για τις επιχειρήσεις;

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί
το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην
επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

 • Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων
  φορολογικών οφειλών.
 • Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων
  ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:

α) Παράταση προθεσμίας καταβολής
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες
δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.

β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας
καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν
απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε
ρύθμισης.

 • Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων
  ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση
  της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.
 • Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις
  συνεπείς επιχειρήσεις.
 • Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους
  επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα, ισχύει η υποχρέωση καταβολής του
  στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.
 • αξιοποίησης του
  καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο
  των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

Check Also

ΕΦΚΑ – Παράλληλη απασχόληση: Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών

Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *