ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο Δήμος Ωρωπού μέσω της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και στο πλαίσιο της απόφασης για την ίδρυση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτησης), απέστειλε σχετική ενημέρωση προς τις Διευθύνσεις των Ειδικών Σχολείων του Δήμου μας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., Ειδικό Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο) καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις των Σχολικών μονάδων του Δήμου. Με τη σειρά

Ο Δήμος Ωρωπού μέσω της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και στο πλαίσιο της απόφασης για την ίδρυση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτησης), απέστειλε σχετική ενημέρωση προς τις Διευθύνσεις των Ειδικών Σχολείων του Δήμου μας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., Ειδικό Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο) καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις των Σχολικών μονάδων του Δήμου.

Με τη σειρά τους οι Διευθύνσεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τη λειτουργία της δομής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. καθώς επίσης και να διερευνήσουν τη δυνατότητα προσκόμισης σχετικής ενυπόγραφης αίτησης από τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν τη φοίτηση των παιδιών τους σε δομή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπους διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής τους.

Θέση της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας είναι να δοθούν σε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους, η δυνατότητα φοίτησης από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ωρωπού το σχολικό έτος 2024-2025, υλοποιώντας τη σχετική δέσμευση του δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη προς τους γονείς αλλά και συνολικά προς την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ωρωπού.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων με γνήσιο υπογραφής ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «gov.gr» θα αναφέρει:

1.Την πρόθεση τους για την εγγραφή του τέκνου τους στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ωρωπού.

2.Κατέχουν γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. στην οποία συστήνεται η φοίτηση σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

3.Τον τόπο κατοικίας τους.

4.Την τάξη και το σχολείο φοίτησης του παιδιού τους.

Η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους γονείς θα πρέπει να αποσταλεί στο email: eeeekoropou@gmail.com

ad2
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos