Αλλαγή πορείας από τo ΕΔΔΑ – Ποιες υποθέσεις θα εξετάζει κατά προτεραιότητα

Αλλαγή πορείας από τo ΕΔΔΑ – Ποιες υποθέσεις θα εξετάζει κατά προτεραιότητα

Οι υποθέσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από το ΕΔΔΑ. Οι εν λόγω υποθέσεις, που τώρα αναφέρονται ως υποθέσεις «αντικτύπου» λόγω της σημασίας τους για

Οι υποθέσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από το ΕΔΔΑ. Οι εν λόγω υποθέσεις, που τώρα αναφέρονται ως υποθέσεις «αντικτύπου» λόγω της σημασίας τους για τους προσφεύγοντες και για τα κράτη μέλη, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αλλαγή πορείας από τo ΕΔΔΑ - Ποιες υποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Robert Spano ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Στις αρχές του 2021, απαιτείται μια αλλαγή παραδείγματος. Το Δικαστήριο θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην ενίσχυση της πολιτικής προτεραιότητας, εστιάζοντας περισσότερο στην ταχεία αναγνώριση των υποθέσεων που έχουν αντίκτυπο για τους προσφεύγοντες και για τα κράτη μέλη. Η επιτυχία του Δικαστηρίου δεν θα μετράται πλέον κυρίως από τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων που εξετάστηκαν σε μια δεδομένη περίοδο, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις πιο σημαντικές υποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής προτεραιότητας, αυτές που είναι κρίσιμες για τον προσφεύγοντα, κάθε κράτος μέλος και για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό νομικό χώρο».

Αλλαγή πορείας από τo ΕΔΔΑ - Ποιες υποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα

Η αλλαγή

Το 2010 ξεκίνησε η διαδικασία μεταρρύθμισης του Interlaken για την καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία επίσημα ολοκληρώθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2020.

Η μεταρρυθμιστική διαδικασία επέτρεψε στο ΕΔΔΑ να μειώσει τις καθυστερήσεις από 160.000 εκκρεμείς υποθέσεις το 2011 σε περίπου 65.000 το 2021 (Μάρτιος). Επικεντρώθηκε κυρίως στον όγκο των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο.

Κατά την ίδια περίοδο, ακολουθήθηκε μία πολιτική προτεραιότητας για την επιτάχυνση των χρόνων επεξεργασίας των πιο σημαντικών, πιο σοβαρών και τις πιο επειγουσών περιπτώσεων.

Αλλαγή πορείας από τo ΕΔΔΑ - Ποιες υποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα

Το Δικαστήριο έχει θεσπίσει επτά (7) κατηγορίες, που κυμαίνονται από επείγουσες προσφυγές έως εκείνες που είναι προφανώς απαράδεκτες. Ωστόσο, ορισμένες σημαντικές υποθέσεις μπορούν να ανήκουν σε ενδιάμεσες κατηγορίες, για τις οποίες η επεξεργασία μπορεί να διαρκέσει μεταξύ πέντε και έξι ετών. Πρόκειται για υποθέσεις που εκδικάζουν τα Τμήματα με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές οι υποθέσεις «αντικτύπου»,θα προσδιορίζονται βάσει ορισμένων προκαθορισμένων κριτηρίων. Η διεκπεραίωση όλων των άλλων (που δεν είναι ούτε υποθέσεις προτεραιότητας, ούτε «αντίκτυπου») θα εξετάζονται εφεξής από Επιτροπές τριών δικαστών και όχι από Τμήματα επτά δικαστών.Πηγή

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν