Έρευνα: Τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια όταν παραμένουν κενά

Έρευνα: Τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια όταν παραμένουν κενά

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκρηξη του παγκόσμιου πληθυσμού, η ανάπτυξη των πόλεων και η αλλαγή του κλίματος έχουν στρέψει την παγκόσμια προσοχή στην ανάγκη κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων κτιρίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικιακή χρήση ενέργειας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι γνωρίζουμε όμως για το πώς οι άνθρωποι επηρεάζουν τη χρήση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκρηξη του παγκόσμιου πληθυσμού, η ανάπτυξη των πόλεων και η αλλαγή του κλίματος έχουν στρέψει την παγκόσμια προσοχή στην ανάγκη κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων κτιρίων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικιακή χρήση ενέργειας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι γνωρίζουμε όμως για το πώς οι άνθρωποι επηρεάζουν τη χρήση ενέργειας σε κτίρια που δεν κατοικούν;

Σε μια πρόσφατη μελέτη της, η ερευνητική ομάδα στο Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Κτιρίου του Πανεπιστημίου Κάρλτον στην Οτάβα του Καναδά, διαπίστωσε ότι τα κενά κτίρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια όταν μένουν κενά ή μερικώς κατειλημμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή έχουν σχεδιαστεί για να εξαρτώνται από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

«Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι τα κενά κτίρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια σε ψυχρότερα κλίματα, επειδή τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) πρέπει να αντισταθμίσουν τη χαμένη θερμότητα που συνήθως παράγεται από τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων σε αυτά τα κτίρια», γράφει σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο The Conversation, ο επικεφαλής της μελέτης, Φαρζάμ Καρβάρι.

(Farzam Kharvari)

Ένας βασικός λόγος πίσω από την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι τα στατικά σχέδια που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των κτιρίων και τα οποία παρέχουν μια ωριαία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά τα κτίρια. Αν και τα προγράμματα αυτά ενσωματώνονται στο σχεδιασμό του κτιρίου, δεν λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων ή τις κινήσεις τους μέσα σε αυτά τα κτίρια.

«Αν και η έρευνα για την αντικατάσταση των στατικών σχεδίων με στοχαστικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες και χαρακτηριστικά, αυξάνεται, η έρευνά μας έδειξε ότι η εφαρμογή απλών στρατηγικών, όπως η εγκατάσταση έξυπνων τεχνολογιών, μπορεί να βοηθήσει τα κενά κτίρια να προσαρμοστούν στη μερική πληρότητα».

Χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών

Οι τεχνολογίες που ανιχνεύουν την παρουσία ανθρώπων ή καταμετρούν τον αριθμό των ενοίκων μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των στατικών σχεδίων.

Η απλούστερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως στα γραφεία είναι οι αισθητήρες παρουσίας για το φωτισμό. Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που ελέγχουν τον φωτισμό στα κτίρια, από απλούς αυτόματους διακόπτες έως «έξυπνα» φωτιστικά με δυνατότητα ροοστάτησης, είναι διαθέσιμα στην αγορά. Λειτουργούν κυρίως με μια απλή εσωτερική συσκευή ανίχνευσης κίνησης που ελέγχει τον φωτισμό και μπορούν να εξοικονομήσουν αποτελεσματικά ηλεκτρική ενέργεια.

Οι «έξυπνες» πρίζες επίσης μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς σας επιτρέπουν να ελέγχετε τις συσκευές σας εξ αποστάσεως. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα την υγιή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, ο έλεγχος ζήτησης (ή ελεγχόμενος) εξαερισμός (DCV), προσαρμόζει την ποσότητα του εξωτερικού αέρα με βάση τα μετρούμενα επίπεδα πληρότητας.

Έχει αποδειχθεί επίσης ότι η μείωση της θερμοκρασίας σε άδειους χώρους επηρεάζει σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα γραφεία, καθώς τα συστήματα HVAC θερμαίνουν τον χώρο σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η άφιξη των «έξυπνων» θερμοστατών μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση περισσότερης ενέργειας στα κενά κτίρια. Η ύπαρξη ειδικών θερμοστατών για διαφορετικούς χώρους εντός ενός κτιρίου μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και να προσφέρει στους ενοίκους καλύτερη θερμική άνεση.

Η στρατηγική είναι το κλειδί

Ενώ η χρήση έξυπνης τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει τα κτίρια να προσαρμοστούν στη μερική πληρότητα, η μελέτη της κατά τη φάση του σχεδιασμού μπορεί να μεγιστοποιήσει τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου. Για παράδειγμα, τα γραφεία με πολλούς ορόφους ή διαχωριστικά μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετακίνησης των εργαζομένων σε μια πλευρά ή σε έναν συγκεκριμένο όροφο κατά τη διάρκεια της μερικής πληρότητας.

«Αυτές οι πιθανές εξοικονομήσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το κλίμα, τους τύπους κτιρίων και πολλούς άλλους παράγοντες. Η αξιολόγηση κάθε κτιρίου για τη μέτρηση της απόδοσης διαφορετικών τεχνολογιών και στρατηγικών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρησή τους σε περίπτωση απουσίας ανθρώπινης παρουσίας. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών και θα ενισχύσει τους αγώνες μας κατά της κλιματικής αλλαγής», καταλήγει ο ερευνητής.

ΠΗΓΗ: The Conversation 

www.ertnews.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν