Άρθρο Μάνου Κρανιδη – Ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων με έκπτωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο Μάνου Κρανιδη – Ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων με έκπτωση φόρου εισοδήματος

Του Μάνου Κρανίδη* *Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO, Τεχνική εταιρεία -Διαχείριση Ακινήτων «KRAMA PROPERTY» www.kramaproperty.com , manoskranidis@gmail.com Ένα πρακτικό φορολογικό κίνητρο για επένδυση των ιδιοκτητών, φυσικών προσώπων, στην ανακαίνιση, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κατοικιών τους έχει νομοθετηθεί και ισχύει από 1/1/2024. Το φορολογικό κίνητρο αφορά την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος μέχρι 16.000€ για

Του Μάνου Κρανίδη*
*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO, Τεχνική εταιρεία -Διαχείριση Ακινήτων
«KRAMA PROPERTY» www.kramaproperty.com , manoskranidis@gmail.com

Ένα πρακτικό φορολογικό κίνητρο για επένδυση των ιδιοκτητών, φυσικών
προσώπων, στην ανακαίνιση, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κατοικιών
τους έχει νομοθετηθεί και ισχύει από 1/1/2024. Το φορολογικό κίνητρο αφορά την
έκπτωση από το φόρο εισοδήματος μέχρι 16.000€ για τα επόμενα 5 έτη, ήτοι μέχρι
3200€ το έτος μέχρι το 2028! Οι βασικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις του
κινήτρου είναι:
1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιούν από τον Ιανουάριο του 2024 οι ιδιοκτήτες
κατοικιών και λοιπών κτιρίων για να εξοφλήσουν αμοιβές παροχής υπηρεσιών
και αγοράς αγαθών, που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και
αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους, θα μειώνουν το φόρο εισοδήματος
μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Δηλαδή, το ποσό της δαπάνης που θα
πραγματοποιήσουν θα κατανέμεται ισόποσα στα επόμενα πέντε έτη και θα
μειώνει το φόρο εισοδήματος Π.χ., αν η δαπάνη πραγματοποιηθεί το 2024, θα
κατανεμηθεί ισόποσα στα έτη 2025, 2026, 2027, 2028 και 2029.
2. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται υπόψη τόσο οι δαπάνες για
τις εργασίες όσο και για την αγορά των αγαθών-υλικών. Προσοχή οι δαπάνες
υλικών πρέπει να είναι μέχρι 1/3 των δαπανών υπηρεσιών-εργασιών ή
διαφορετικά οι δαπάνες υλικών να είναι το 1/4 του συνόλου και οι δαπάνες
υπηρεσιών-εργασιών τα 3/ 4 του συνόλου.
3. Τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη
ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδότησης
αναβάθμισης κτιρίων πχ Εξοικονομώ
4. οι δαπάνες να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά δηλαδή με αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών ή με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και να έχουν
εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές
ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking ή μέσω λογαριασμού πληρωμών
Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 ή με τη χρήση
ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.
5. Δεν παίζει ρόλο εάν το ακίνητο είναι σε χρήση η κενό βάσει Ε9.

Ας δούμε μερικά απλά σωστά παραδείγματα:
 Α. ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000€ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11.250€,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 3.750€. ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 3000€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ
 Β. ΕΡΓΟ 12.000€ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9.000€, ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 3.000€ .
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 2400€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ
Και ένα παράδειγμα με λάθος εφαρμογή:
 Δ. ΕΡΓΟ 12.000€ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.000€,4.000€ ΥΛΙΚΑ (>1/3
ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

2.To πιο κρίσιμο όμως είναι να γίνει ένα ποιοτικό έργο ανακαίνισης,
ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης με σωστή μελέτη και υλοποίηση.
Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται αφορούν όλο το φάσμα της ανακαίνισης και
ενεργειακής αναβάθμισης, όπως:
 Ενεργειακές παρεμβάσεις
o Τοποθέτηση θερμομόνωσης
o Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών
προστατευτικών φύλλων
o Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και
των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως
λειτουργικό
o Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με
ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών
συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά
συστήματα
o Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
o Αναβάθμιση φωτισμού
 Λειτουργικές – Αισθητικές
o Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
o Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
o Συντήρηση/επισκευή στέγης
o Επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των
κτιρίων
o Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
o Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
o Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων
o Εργασίες ενίσχυσης ακινήτων

Είναι ένα ενδιαφέρον φορολογικό κίνητρο αφού το όφελος είναι μεγαλύτερο από το
φορολογικό κόστος δήλωσης και ηλεκτρονικής πληρωμής του έργου. Καλύπτει ένα
σημαντικό εύρος ακινήτων με ανάγκες ανακαίνισης, ειδικά κατοικίες. Το κρίσιμο βήμα
είναι η μαζική προώθηση και εφαρμογή του. Για αυτό είναι σημαντική η συνεργασία
με εξειδικευμένους μηχανικούς και εργολάβους, γιατί το πρώτο και σημαντικό είναι
να υλοποιηθεί ορθά η διαδικασία αλλά και πρωτίστως να υλοποιηθεί αποτελεσματικά
και επιτυχημένα το έργο ανακαίνισης με ποιοτικές εργασίες και α’ ποιότητας υλικά.
Είναι μια ενέργεια που θα δώσει σημαντική αξία αι δυνατότητες αξιοποίησης στα
ωφελημένα ακίνητα.

NewsRoom
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos