«Η Τέχνη, ο Εαυτός μου»: Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή 69 εικαστικών

May 21, 2018 0

Η έκθεση «η Τέχνη, ο Εαυτός μου», ο τίτλος της οποίας είναι εμπνευσμένος από τα λόγια του ποιητή Paul Verlaine: «Τέχνη είναι να είσαι απολύτως ο εαυτός σου», παρουσιάζεται στην Dépôt Αrt gallery (Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι), από τις 27 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2018.

Εξήντα εννέα εικαστικοί παρουσιάζουν έργα (μικρών διαστάσεων) ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας «μιλώντας» μέσα από τις δημιουργίες τους για τον εαυτό στην τέχνη.
Την έκθεση επιμελείται ο ιστορικός Τέχνης και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Βαφειάδης, ενώ για την ιδέα, την οργάνωση και την επικοινωνία υπεύθυνος είναι ο Δημήτρης Λαζάρου.
Γιώργος Ανδρούτσος Ο Δρ. Ιστορίας της Τέχνης και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Βαφειάδης, αναφέρει σχετικά στο κείμενο του «Σχόλιο στον αφορισμό του Paul Verlaine– Τέχνη είναι να είσαι απολύτως ο εαυτός σου»: «Είναι πλέον αποδεκτό, ότι κάθε προσπάθεια ορισμού τῆς Τέχνης έμελλε νὰ καταλήξει σε αποτυχία, σε τεχνοκριτικό φιάσκο, εφόσον η Τέχνη συνιστά φαινόμενο άμεσα εξαρτημένο από τον εκάστοτε τρόπο όρασης και ερμηνείας της «πραγματικότητας». Εάν αυτὸ που ονομάζουμε πραγματικότητα, με ό,τι αυτή περιλαμβάνει (Φύση, Οικονομία, Θρησκεία, Τεχνολογία κ.ά.), δεν είναι άλλο από μια ρητορική κατασκευή, από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύστημα αξιολόγησης, ταξινόμησης, σημασιοδότησης, θεμελιωμένο στα όρια της ανθρώπινης συνειδητότητας, και όχι έξω από αυτήν, τότε η Τέχνη δεν μπορεί να ορισθεὶ ως ουσία, αλλά ώς προϊόν των απαιτήσεων των ιστορικά διαμορφωμένων (ηγετικών) συλλογικοτήτων. Άλλωστε, στην περίπτωση της Τέχνης, η ουσιοκρατική της αντικειμενικότητα δεν συνδέθηκε ποτέ με την υλικότητα, εγγενή στο καλλιτεχνικό έργο.
Είναι προφανές ότι η εν λόγω αντίληψη εμπίπτει στο χώρο της Φαινομενολογίας (τοῦ Maurice Merleau-Ponty), της νεομαρξιστικής Αποδόμησης (Σχολὴ της Φρανκφούρτης) και στο χώρο της Πολιτισμικής Κριτικής (Marcus-Fischer). Ωστόσο, η αμφισβήτηση της ουσιοκρατικής προσέγγισης της Τέχνης, ως υλικής έκφρασης κάποιας αντικειμενικής πραγματικότητας, η οποία υφίσταται ανεξάρτητα από την βούλησή μας και εξω από τα όρια της συνείδησής μας, αποτελεί πράξη αμφίσημη.
Τούτο διότι αν η Τέχνη, είναι παράγωγο των διαρκώς μεταβαλλόμενων αιτημάτων (ιδεολογικών, σημασιολογικών κ.ά.) μιας ιστορικά διαμορφωμένης συλλογικότητας – ή μάλλον του κυρίαρχου Λόγου της εξουσίας που διέπει την συλλογικότητα – τότε η υπόστασή της αντικειμενοποιείται με το συνδετικό υλικό των «δι-υποκειμενικών» αυτών αιτημάτων. Έτσι, η ύπαρξή της, το γεγονὸς της, συγκροτείται από τον εκάστοτε εξουσιαστικό τρόπο όρασης και σημασιοδότησης του κόσμου και των φαινομένων, χωρὶς αυτὸ, εννοείτε, να της προσδίδει ουσιοκρατική σταθερότητα εναι το συλλογικὸ προς τι που, στην περίπτωση αυτή, δίνει στην Τέχνη το αντικειμενικό της νόημα. Υπάρχει επειδή εκφράζει. Υπάρχει επειδή ερμηνεύει. Υπάρχει επειδή προπαγανδίζει. Αν τώρα η Τέχνη είναι προϊόν μιας ατομικότητας, περιχαρακωμένης στα δικά της αβέβαια νοηματοδοτικά όρια, ασύνδετης (θεωρητικά πάντα) μὲ τις κυρίαρχες συλλογικὲς ανάγκες, όπως απαιτεί η σύγχρονη, άκριτα φορμαλιστική, τεχνοκριτική, τότε το έργο τέχνης «στερείται» αντικειμενικής (βλ. δι-υποκειμενικής) υπόστασης και μετατρέπεται σε υλική έκφραση μιας συνείδησης αδιάστατης καὶ αχρονικής, εντέλει ανυπόστατης.
Είναι προφανές ότι και στις δύο περιπτώσεις αμφισβητείται το γεγονὸς του έργου Τέχνης ως ανεξάρτητου από την συνείδηση, συλλογική και μή. Κατά συνέπεια ο αφορισμὸς του λυρικού ποιητὴ Paul Verlaine (1844-1896), τέχνη είναι να είσαι απολύτως ο εαυτός σου, φαίνεται να υιοθετεί ομοίου λόγου θεώρηση. Εντούτοις, μαρτυρεί αμφιλογία, καθώς παραπέμπει σε δύο αρχαίες αντιλήψεις περί Αναπαράστασης, διόλου σύμφωνες μεταξύ τους. Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη, η Τέχνη θεωρείται πραγματωμένη στην ύλη αναφορά του Εαυτού, ως υλικὴ προβολή στην εξωτερικότητα μιας μη ορατής ουσίας, εντέλει ως (δι)έξοδος από τα τείχη της ατομικής συνειδητότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, το καλλιτεχνικό έργο συνιστά συμβολικό παράλληλο του Εαυτού με σχέση αναφοράς, ένα σημείο χωρίς αντικειμενική αλλά σχετική υπόσταση. Σύμφωνα με την δεύτερη – και αρχαιότερη – αντίληψη, η Τέχνη είναι ο Εαυτὸς, και δη απολύτως. Σε αυτήν την περίπτωση, το καλλιτεχνικό έργο συνιστά παρουσία, δεν αναφέρεται στον Εαυτό, είναι ο Εαυτός. Κατά συνέπεια, το καλλιτεχνικό έργο αποβάλλει την αυθαιρεσία που είναι εγγενής στην σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου και συνάμα καθίσταται αντικειμενικό.
Με αυτά ως δεδομένο, και στο πλαίσιο της συμβολιστικής σκέψης του Paul Verlaine, ο τελευταίος φαίνεται να συντάσσεται με την δεύτερη έννοια της καλλιτεχνικής αναπαράστασης ως δηλωτικής της αλήθειας του έργου Τέχνης. Προχωρεί όμως περαιτέρω, ταυτίζοντας το έργο Τέχνης με τον Εαυτό, ή μάλλον υποκαθιστώντας και μετατρέποντας τον Εαυτό ως το απόλυτο έργο Τέχνης, πλήρως ανεξάρτητου από την εκάστοτε χειραγωγούμενη συλλογικότητα. Και υπ’ αυτή την έννοια ο Γάλλος ποιητής φαίνεται να προλειαίνει τον δρόμο που έμελλε να οδηγήσει στον «Θάνατο της Τέχνης» και εν συνεχεία στην μεταμοντέρνα Κατάσταση – εγγενή στις παραλλαγές της Εννοιολογικής τέχνης – όχι όμως και στην χειραγώγηση της καλλιτεχνικής παραγωγής από τον «Κόσμο της Τέχνης», εφόσον ο τελευταίος δεν πράττει άλλο από το να παροχετεύει διαρκώς τον κυρίαρχο Λόγο εξουσίας.»
Χορταριά Κατερίνα Στην έκθεση συμμετέχουν οι εικαστικοί:
Ανδρέου Μαρία // Ανδρούτσος Γιώργος // Αντάρτη Άννα // Αντζουλίδης Αντώνης // Αντωνίου Έλενα // Αντωνόπουλος Γιάννης // Αποστόλου Μαρία // Αποστόλου Νίκος // Αργυρακοπούλου Μαρία // Βαρουξάκη Σαμέλη Ελένη // Βασιλάτου Μέρλιν Λίζα //Βαφειάδης Κωνσταντίνος // Βρετού Νινέτα // Γεωργουλάκου Παλίντα // Γκινάκη Αναστασία // Δαρλαμήτσος Γιάννης // Δήμος Τάσος // Διονυσοπούλου Ελισάβετ // Δρογώση Τάνια // Θεοδωρόπουλος Στάθης // Θωμάς Γεράσιμος // Ιωάννα Τ. // Καζάκη Ιωάννα // Καμπανάκης Λεωνίδας // Κανέλλου Εβίτα // Καραμανλή Χριστίνα // Καρατζά Ελένη // Κευγάς Μιχάλης // Κοκκίνη Γεωργία // Κονταρούδης Χρήστος // Κοντογεώργος Βασίλης // Κουτσοσπύρου Μαρίνα // Evi Kirma // Κωνσταντίνου Πένυ // Λάτσιος Γρηγόρης // Λύτρας Σπύρος // Μαναβή Πένυ // Μαυρολέων Κατερίνα // Μηνά Κωσνταντίνα // Μιχαηλίδου Νίκη // Μιχαλοπούλου Σταυρούλα // Μουζακίτη Φιόνα // Μπίγαλη Μάτα // Μπλιάτσου Γεωργία // Μπλούκου Βασιλική // Παγώνη Ειρήνη // Πανταζή Δέσποινα //Παπαδημητρίου Γιώργος // Παπαθανασίου Στυλιανή // Παπαλεξανδρή Άσπα // Παρτσινέβελος Γιώργος // Πάστρα Μαρία // Πετροπούλου Ειρήνη // Πουλιάση Αικατερίνη // Ράπτη Νάντια // Ραχωβίτσα Νατάσσα // Ριμπατσιού Κατερίνα // Σαμουηλίδου Βίκυ // Σεζένια Αφροδίτη // Σορούλα Κατερίνα // Σταύρου Σοφία // Σοφιανέσα Πανδώρα // Τζαλαλής Κωνσταντίνος // Τζομάκας Γιάννης // Τουλιάτου Κερασιά // Τσακίρης Γιώργος // Χατζή Κατερίνα // Χορταριά Κατερίνα // Χρυσανθόπουλος Αριστείδης
Γενικές Πληροφορίες:
Επιμέλεια & κείμενα έκθεσης: Κωνσταντίνος Βαφειάδης
Concept – Οργάνωση – Επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου – email: repdla@hotmail.com
Γραφιστική επιμέλεια: Γιώργος Καστανάκης
Επιμέλεια video έκθεσης: Τάσος Πέτσας
Η instrumental σύνθεση «This life of mine», που συνοδεύει μουσικά το video της έκθεσης είναι του δημιουργού Τάσου Πέτσα.
Μεταφράσεις στα Αγγλικά: Μαρία Συρρή
Εγκαίνια: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, ώρα 20:00 – 23:30
Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2018
Facebook
Dépôt Art gallery
Νεοφύτου Βάμβα 5
106 74 Κολωνάκι Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3648174
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 14:00 – 20:00
Σάββατο 11:00 –15:00
Κυριακή κλειστά
Δευτέρα κατόπιν ραντεβού
Είσοδος ελεύθερη
Λόγω της περιόδου του Πάσχα, η gallery θα παραμείνει κλειστή από 5 έως 11 Απριλίου.
*Το έργο στην εξωτερική φωτογραφία είναι της Άσπας Παπαλεξανδρή
www.ert.gr

«Εικόνα και Δημιουργική Γραφή»: γράφει ο Σταύρος Γρόσδος

May 21, 2018 0

ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: Μαρία Σφυρόερα
“Ούφ! Πάλι θα γράψουμε;” και “Δεν έχω τι να γράψω”. Όταν τα παιδιά (και οι ενήλικες) καλούνται να γράψουν, οι παραπάνω φράσεις ακούγονται πολύ συχνά. Αμηχανία, απουσία ιδεών, βαρεμάρα ή φόβος απέναντι στον γραπτό λόγο; Γι’ αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Για να κάνει τη γραφή ελκυστική για μικρούς και μεγάλους, ελκυστική σαν παιχνίδι, και να βοηθήσει τον αρχάριο (και τον έμπειρο) συγγραφέα να “γεννήσει” ιδέες.
Μπορούν οι εικόνες να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά στην εκπαίδευση για την παραγωγή λόγου, ως ερεθίσματα για άντληση ιδεών και στοιχείων για το στήσιμο μιας μυθοπλασίας; Οι 351 δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες προτείνονται σε αυτό το βιβλίο, χρησιμοποιούν ως ερεθίσματα μορφές έκφρασης. Η δραστηριοποίηση των μικρών και των μεγάλων, των αρχάριων και των έμπειρων συγγραφέων εκτυλίσσεται μέσα στον μαγευτικό κόσμο της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας, των κόμικς και της φωτογραφίας. Σ’ ένα εικονικό ταξίδι, τα παιδιά εισβάλλουν προσομοιωτικά στην εικόνα με τη βοήθεια παραινέσεων, και με αποσκευές τις εμπειρίες τους, οικειοποιούνται τον χώρο της εικόνας, επικοινωνούν με τις ανθρώπινες μορφές και τα αντικείμενα, εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, φαντάζονται και δημιουργούν.
Τα παιδιά δεν προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έργα της τέχνης, προσπαθούν να τα αισθανθούν. Βουτούν μέσα στις εικόνες, ανασύρουν τις “μνημονικές αποσκευές” τους, ανιχνεύουν και συζητούν για τα συναισθήματά τους και προσπαθούν να τα κατανοήσουν μέσα από τις προθέσεις του δημιουργού. “Με ποιους τρόπους ο δημιουργός του έργου (ο ζωγράφος, ο σκιτσογράφος ή ο φωτογράφος) δημιούργησε σε εμάς αυτές τις εντυπώσεις;” “Οπτικός γραμματισμός και δημιουργική γραφή” θα ήταν, ίσως, περισσότερο ειλικρινής τίτλος γι’ αυτό το βιβλίο. Στην εμπειρική προσέγγιση το ίδιο το παιδί-θεατής νοηματοδοτεί την εικόνα. Δεν υπάρχουν “ορθά” και “λανθασμένα” νοήματα. Η “ανάγνωση” είναι μια προσωπική και πολυσήμαντη διαδικασία, ανοιχτή σε πολλαπλές και πολύσημες ερμηνείες, σε συνειρμούς και φαντασιώσεις. Οι νοερές εικόνες που παράγουν οι θεατές έχουν έντονα προσωπικό χαρακτήρα, είναι μοναδικές και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Πλεονεκτήματα (και ποθούμενα) αποτελούν οι μνημονικές ανακλήσεις και η συναισθηματική ανταπόκριση του θεατή της εικόνας. Και παραπέρα, η νοηματοδότηση της εικόνας μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα παιχνίδι δημιουργίας εικόνων και λέξεων.
Το κεντρίσματα της δημιουργικότητας των παιδιών μοιάζουν με παιχνίδια, στα οποία κυριαρχούν οι απρόοπτες καταστάσεις / εκπλήξεις, και ολόκληρη η διαδικασία που θα οδηγήσει στην παραγωγή λόγου είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι, μακριά από τη σχολική καθημερινότητα, τις βαρετές και μονότονα επαναλαμβανόμενες σχολικές ασκήσεις.
Ένας πίνακας του Σαγκάλ θα βοηθήσει να κτίσουμε τον δικό μας ήρωα-πρωταγωνιστή και στη συνέχεια να τον εντάξουμε στην πλοκή μιας ιστορίας. Ένας πίνακας του Ρουσώ θα προσφέρει το σκηνικό για το γράψιμο ενός παραμυθιού. Μια φωτογραφία του Andre Kertesz είναι πρώτης τάξεως υλικό για τη δημιουργία μιας αστυνομικής ιστορίας.
Andre Kertesz, 1962. Φωτογραφία-αφήγηση. Ένα έγκλημα διαπράχθηκε εχθές το βράδυ στο παγκάκι. Πώς θα το περιγράψει ο εικονιζόμενος αστυνομικός; Πώς θα το περιγράψουν οι αυτόπτες μάρτυρες που εικονίζονται στο βάθος της εικόνας; (ύφος κειμένων). Ένα ακόμα πρόσωπο -που δεν εικονίζεται- παρακολουθεί τον τόπο του εγκλήματος. Ποιο είναι; Γιατί σιωπά; Τι θέλει να κάνει; Σ’ ένα εικονικό ταξίδι το παιδί εισβάλλει προσομοιωτικά στην εικόνα, την οικειοποιείται, επικοινωνεί με τις ανθρώπινες μορφές και τα αντικείμενα, εκδηλώνει τα συναισθήματά του, φαντάζεται και δημιουργεί. Τα παιδιά, ατομικά ή ομαδικά, θα ακούσουν, θα μιλήσουν αυθόρμητα, θα εκφράσουν απόψεις, θα σχολιάσουν, θα περιγράψουν, θα “γεννήσουν” ιδέες και θα γράψουν. Είναι ένα διαδοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση των εικόνων, στην αυθόρμητη έκφραση και στη διερεύνηση συναισθημάτων, που οδηγεί στη συγγραφή κειμένων.
Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του βιβλίου, οι εκπαιδευτικοί, οι εμψυχωτές και οι εμψυχώτριες των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, οι γονείς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, έχοντας προσεγγίσει και υλοποιήσει ένα πλήθος διδακτικών πολυπαραδειγματικών προτάσεων, θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για παιδιά, μέσα και έξω από το σχολείο, και να οργανώνουν εργαστήρια με ανοικτό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, ποικιλία δράσεων και εκπλήξεις. Σταύρος Γρόσδος

Το βιβλίο Εικόνα και Δημιουργική Γραφή. Έργα ζωγραφικής, εικόνες της λογοτεχνίας, κόμικς, φωτογραφία κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σελ.: 380, τιμή: 30 €).
Εικόνα εξωφύλλου: Hundert Wasser, The 30 day fax painting, 1993
Επιμέλεια σελιδοποίησης – σχεδιασμός εξωφύλλου: Μαρία Κεφαλά
Ο Σταύρος Γρόσδος είναι Σχολικός Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική της Γλώσσας και Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση (Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.). Θαυμάζει (και ζηλεύει) τους δημιουργικούς ανθρώπους -μικρούς και μεγάλους- και τα δημιουργικά έργα. Κι επειδή δεν κατάφερε να δημιουργήσει ο ίδιος, ούτε θέλησε να παραστήσει τον δημιουργό, έγινε επιμορφωτής εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών σε ζητήματα δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση -προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, σε ζητήματα διδακτικής της γλώσσας και διδακτικής της τέχνης, ερεύνησε θέματα δημιουργικής γραφής και οπτικοακουστικού γραμματισμού, συμμετείχε σε ομάδες συγγραφής εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας, υπήρξε παραγωγός διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσείων, δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήθηκε σε συνέδρια και έγραψε βιβλία. Από τα βιβλία του ξεχωρίζουν: Δημιουργικά Χρωματιστά Παιχνίδια (1998), Γλώσσα και Τέχνη (2003), Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Μήπως είμαι εγώ; (2005), Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις (2011), Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή. Από το παιδί γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων (2014), Εικόνα και Δημιουργική Γραφή. Έργα ζωγραφικής, εικόνες της λογοτεχνίας, κόμικς, φωτογραφία (2017). Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
www.ert.gr

«Ο Γλάρος» του Α. Τσέχωφ στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

May 21, 2018 0

Ο Δάσκαλος θέλει τη Μάσα που κυνηγάει τον Τρέπλιεφ, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Νίνα αλλά εκείνη ερωτεύεται τον Τριγκόριν, ο οποίος συζεί με την Αρκάντινα, που είναι πρώην ερωμένη του Γιατρού, με τον όποιο έχει σχέση η Πολίνα, η σύζυγος του επιστάτη. Μια λίμνη, ένα αυτοσχέδιο θέατρο, μυρωδιά από θειάφι, έρωτες, λόγια, λόγια, λόγια, πυροβολισμοί, τραγούδια, χοροί, ένας σκοτωμένος γλάρος.
Η Ομάδα Χρώμα και ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής παρουσιάζουν τον Γλάρο του Άντον Τσέχωφ.
Το εμβληματικό έργο που εγκαινίασε το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, παρουσιάζεται για πρώτη φόρα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα).
Ο Γλάρος είναι το πιο αυτοβιογραφικό έργο του Τσέχωφ που περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα και το θέατρο. Το νόημα της δημιουργίας, τη ζωή των καλλιτεχνών, το νέο και το παλιό, το αμφίρροπο του έρωτα.
Όλα μοιάζουν σα να υπάρχουν στην τέχνη προτού υπάρξουν στη ζωή, σαν η ίδια η ζωή μας να είναι φτιαγμένη από τη ζωή της τέχνης.
Οι ήρωες γίνονται θεατές της ίδιας τους της ζωής, σαν άλλη προέκταση της πλατείας του θεάτρου.
Σκηνοθεσία/Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Χατζής
Μετάφραση από τα Ρώσικα: Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος
Απόδοση: Κωνσταντίνος Χατζής -Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Σκηνική Εγκατάσταση: Γιώργος Μπούνιας
Κίνηση: Χριστίαννα Φελούκα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ξένια Καλατζή, Γιάννης Κουκουράκης
Φωτογραφίες: Μυρτώ Αποστολίδου, Νικόλας Μακρής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Παράστασης: Δημήτρης Χαλιώτης
Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου
Παραγωγή: Ομάδα Χρώμα, Hunds Up
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Κλέων Γρηγοριάδης, Θανάσης Δήμου, Τζίνα Θλιβέρη, Μάγδα Λαδά, Νικόλας Μακρής, Ηλέκτρα Νικολούζου, Γιώργος Παπαπαύλου, Ένκε Φεζολλάρι, Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος
Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Πρεμιέρα: 19 Απριλίου
Πέμπτη-Παρασκευή 9:15 μ.μ. , Σάββατο 7.00 μ.μ. , Κυριακή 8 μ.μ.
Τιμές εισιτηρίων:
Πέμπτη & Παρασκευή
15 ευρώ/10 ευρώ μειωμένο/8 ευρώ ανέργων
Σάββατο & Κυριακή
16 ευρώ/ 12 ευρώ μειωμένο και ανέργων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103228706
Οι παραστάσεις παρατείνονται μέχρι το Σάββατο 26 Μαϊου.
www.ert.gr

Οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου

May 21, 2018 0

Από τις 16 ως τις 22 Απριλίου, επτά Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αμαρουσίου ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου, που βλέπει το σχολικό θέατρο… αλλιώς.
Η «Θεατρική Παιδαγωγία», ένα καινοτόμο πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της θεατρικής παιδείας στα σχολεία, πραγματοποιείται από τον περασμένο Σεπτέμβρη, χάρη στη συνεργασία της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, με το Τμήμα Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου.
Εκπαιδευτικοί, θεατρολόγοι, ηθοποιοί και μαθητές συνεργάστηκαν για επτά μήνες με σκοπό τη μύηση στη θεατρική τέχνη μέσω της ενεργής συμμετοχής των παιδιών σε όλα τα στάδια προετοιμασίας μίας παράστασης. Ανάλογα με τη δεξιότητά του, ο κάθε μαθητής συνέβαλε ουσιαστικά στην παραστασιακή διαδικασία πάνω και κάτω από τη σκηνή. Με τη βοήθεια και την επίβλεψη των καθηγητών τους, τα παιδιά δεν έκαναν μόνο πρόβες για την ερμηνεία των ρόλων τους, αλλά επίσης έφτιαξαν τα σκηνικά και τα κοστούμια της κάθε παράστασης, σχεδίασαν τους φωτισμούς, υπέγραψαν τη μουσική, επιμελήθηκαν το μακιγιάζ των ηθοποιών ή ανέλαβαν ρόλους φωτογράφου και οπερατέρ.
Πολύτιμοι αρωγοί της κάθε ομάδας τέσσερις έμπειροι ηθοποιοί και σκηνοθέτες – ο Δημήτρης Ντάσκας, η Βάσια Βαλκανιώτη, ο Βαλάντης Φράγκος και η Κατερίνα Μηλιώτη, ενώ στο αρχικό στάδιο του προγράμματος συνεργάστηκαν επίσης τέσσερις καταξιωμένοι επαγγελματίες του θεατρικού χώρου: ο Σκηνοθέτης και Πανεπιστημιακός Τάκης Τζαμαργιάς, η Διδάκτωρ Θεατρολογίας Ελένη Μολέσκη, ο Μουσικός και Διδάκτωρ Θεατρολογίας Βασίλης Πανόπουλος και ο Σκηνογράφος /Αρχιτέκτονας Εδουάρδος Γεωργίου.
Από αυτή τη διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν μαθητές από επτά Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αμαρουσίου, προέκυψαν οκτώ παραστάσεις, με κοινή θεματική «Το ταξίδι», που θα παρουσιαστούν από τις 16 μέχρι τις 22 Απριλίου στο πρώτο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου, που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου στη Νεανική Εστία του Αγίου Αθανασίου (Ροδοδάφνης 20, Πολύδροσο Αμαρουσίου).
Το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως εξής:
Δευτέρα 16 Απριλίου, ώρα 20:00
5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Ένα ταξίδι….. από δόξα και θάνατο
Μία βιωματική δράση με όχημα τα λογοτεχνικά κείμενα «Από δόξα και θάνατο» της Μέλπως Αξιώτη και «Ημέρες Θεσσαλονίκης» του Γ. Ιωάννου.
Τρίτη 17 Απριλίου, ώρα 20:00
1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Ο Μικρός Πρίγκιπας
Το ταξίδι ενός μικρού παιδιού σε ολόκληρο το σύμπαν και βέβαια, και στη γη. Το εμβληματικό έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, που στιγμάτισε γενιές και γενιές αναγνωστών, ανεβαίνει στη σκηνή μέσα από τα μάτια των παιδιών.
Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 20:00
Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
200 παρά 3 χρόνια Ανεξαρτησίας
Μια εργασία πάνω στην έννοια της ανεξαρτησίας, με λόγια και εικόνες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των προβών. Τι σημαίνει ανεξαρτησία τελικά;
&
Και το παραμύθι δεν τέλειωσε
Φυλακισμένη στον πύργο ενός κάστρου, με φρουρό τον μαύρο δράκο του φόβου, η πριγκίπισσα Οντάι αποφασίζει να βγει από την πλοκή του παραμυθιού και ν ‘αναλάβει τα ηνία της δικής της περιπέτειας στην αναζήτηση της ευτυχίας. Μία διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Οdin Dupeyron σε μια παράσταση για τους κρυμμένους φόβους μας, το ταξίδι μας στην αυτογνωσία και την επιθυμία μας για ελευθερία.
Πέμπτη 19 Απριλίου, ώρα 20:00
9ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου
Το ένα συναντά το άλλο
Ο δρόμος για την αυτογνωσία είναι μακρύς. Χτίζουμε το ταξίδι μας ακούγοντας τα όνειρά μας. Στη διαδρομή μας ανακαλύπτουμε ότι το ένα συναντά το άλλο. Σκηνική σύνθεση, με αφορμή «Το τελευταίο παραμύθι» του Μιγκέλ Τόρρες Ντα Σίλβα του Thomas Vogel.
Παρασκευή 20 Απριλίου, ώρα 20:00
8ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου
Κοινός Λόγος
Ένα θεατρικό ταξίδι από τις προσωπικές ιστορίες στην ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα. Μία παράσταση λόγου, κίνησης, μουσικής και εικόνας που μας μεταφέρει στη Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή.
Σάββατο 21 Απριλίου, ώρα 20:00
2ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου
Φωνές ικεσίας: Από τις «Iκέτιδες» του Αισχύλου στους σύγχρονους ικέτες
Έχοντας ως αφετηρία τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, η παράσταση αναφέρεται στο δράμα των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να αναζητήσουν νέα πατρίδα.
Κυριακή 22 Απριλίου, ώρα 20:00
7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Το μόνον της ζωής του ταξείδιον
Το κορυφαίο διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, φέρνει τους νεαρούς ηθοποιούς αλλά και τους θεατές σε επαφή με μια ονειρική Κωνσταντινούπολη του 1883, αλλά και με μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη γλώσσα.
***
Παράλληλα με την παρουσίαση των παραστάσεων θα φιλοξενείται στο φουαγιέ έκθεση με ποικίλο υλικό από την έρευνα και την προετοιμασία της κάθε παράστασης.
Είσοδος δωρεάν
Νεανική Εστία Αγίου Αθανασίου (Ροδοδάφνης 20, Πολύδροσο Αμαρουσίου)
Διοργάνωση: Δήμος Αμαρουσίου: Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης.
www.ert.gr

«Μετά την πρόβα»: 100 χρόνια από τη γέννηση του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

May 21, 2018 0

Συμμετέχοντας στον παγκόσμιο εορτασμό για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1918-2007), το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής, ανεβάζει το έργο Μετά την πρόβα. Η παράσταση θα ανέβει στις 18 Απριλίου, με νέα μετάφραση του Χρήστου Μαρσέλλου και σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη. Πρωταγωνιστούν οι Περικλής Μουστάκης, Μαρία Ναυπλιώτου και Πηνελόπη Τσιλίκα.
Το Μετά την πρόβα ξεκίνησε ως τηλεοπτική ταινία το 1984, με ένα σημαντικό επιτελείο ηθοποιών: Έρλαντ Γιόζεφσον, Λένα Όλιν, Ίνγκριντ Τούλιν.Το έργο αναδεικνύει την περιπλοκότητα της σχέσης ανάμεσα στον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, η οποία ενίοτε αποκτά τον χαρακτήρα της μεταβιβαστικής και αντιμεταβιβαστικής σχέσης ψυχαναλυτή-ψυχαναλυόμενου: Oι εντάσεις ανάμεσα σε σκηνοθέτη και ηθοποιό, μέσα και από την επαναλαμβανόμενη ανάγνωση του έργου· η εμπλοκή της συναισθηματικής ζωής και του ασυνείδητου σκηνοθέτη και ηθοποιών· η σχέση του θεάτρου με τη ζωή και της ζωής με το θέατρο, αλλά και η σχέση του θεάτρου με τον θάνατο, είναι μερικά από τα θέματα που αγγίζει το σύνθετο και αποκαλυπτικό έργο του Μπέργκμαν.
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου
Ο ηλικιωμένος σκηνοθέτης Χένρικ Βόγκλερ –όπως και ο ίδιος ο Μπέργκμαν- ανεβάζει για πέμπτη φορά στη ζωή του, το αινιγματικό Ονειρόδραμα του Στρίντμπεργκ. Τον παρακολουθούμε μετά την πρόβα, στη σκηνή του θεάτρου, να σημειώνει τις παρατηρήσεις του. Ξαφνικά εισβάλλει στη σκηνή η Άννα Έγκερμαν, η νεαρή ηθοποιός που παίζει τον ρόλο της Άγκνες -της κόρης του Ίντρα στο Ονειρόδραμα– με το πρόσχημα ότι της είχε πέσει το βραχιόλι της. Γρήγορα, η συζήτηση μεταξύ τους γίνεται έντονη αναδεικνύοντας τη σχέση σκηνοθέτη-ηθοποιού σε όλη της την εμβέλεια: Ερωτισμός, εγωισμός, ναρκισσισμός, αβυσσαλέες αντιπαλότητες αλλά και αγιάτρευτα τραύματα και ενοχές, έρχονται στο φως.
Στην πορεία, εμφανίζεται στη σκηνή η 46χρονη Ράκελ – η νεκρή πια μητέρα της Άννας και πρώην ερωμένη του σκηνοθέτη- μια ωραία, νευρωσική και αλκοολική γυναίκα. Η ξαφνική εμφάνισή της έρχεται να αναδείξει το στοιχείο της επανάληψης που κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων και της δομικής ανασφάλειας του ηθοποιού στη σκηνή του θεάτρου.
Λίγα λόγια για το έργο
Το Μετά την Πρόβα θεωρείται αυτοβιογραφία του ίδιου του Μπέργκμαν, γεγονός που πιστοποιείται μέσα από βιβλία του ίδιου του σκηνοθέτη. Ο Σουηδός σκηνοθέτης είναι ευρύτερα γνωστός από τις αριστουργηματικές ταινίες του. Δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι οι σκηνοθεσίες του στο θέατρο είναι εξίσου σημαντικές και εγγράφονται στις μεγάλες θεατρικές σκηνοθεσίες του 20ου αιώνα. Τα κείμενά του, οι διάλογοί του και πολλά από τα σενάριά του, μεταξύ των οποίων και το Μετά την Πρόβα, συμπεριλαμβάνονται στο θεατρικό ρεπερτόριο πολλών χωρών σε όλο τον κόσμο.
Το Μετά την Πρόβα είναι το πρώτο από τρία έργα που θα ανεβάσει το 2018 το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής, συμμετέχοντας στο Έτος Μπέργκμαν. Θα ακολουθήσουν:
Σχετικά με τις μαριονέτες και τη ζωή τους, Νοέμβριος 2018, σκηνοθεσία Γιάννης Μόσχος.
Μπροστά σ’ έναν κλόουν, σκηνοθεσία Γιώργος Σκεύας (δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία).
Και τα τρία έργα έχουν άμεση ή συμβολική- φιλοσοφική σχέση με το θέατρο.
Συντελεστές της παράστασης:
Μετάφραση: Χρήστος Μαρσέλλος
Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης
Δραματουργική συνεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
Σκηνικά- Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Βοηθοί σκηνοθέτη : Γκέλλυ Πεντεφούντη, Νίκος Χαλδαιάκης
Ερμηνεύουν:
Περικλής Μουστάκης (Χένρικ Βόγκλερ)
Μαρία Ναυπλιώτου (Ράκελ)
Πηνελόπη Τσιλίκα (Άννα Έγκερμαν)
Αγόρι: Σπύρος Γουλιέλμος / Άγγελος Τσενέκος
Γενικές Πληροφορίες
Πρεμιέρα: 18 Απριλίου
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής:

Κεφαλληνίας και Κυκλάδων 11, Κυψέλη
Τηλέφωνο Ταμείου:
210 8217877
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21.00 & Κυριακή 19.00
Τιμές εισιτηρίων : 17€ κανονικό, 12€ φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ και άνω των 65
Ώρες λειτουργίας ταμείου:

Καθημερινά 17.00-21.00
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου
Τηλεφωνικά: 210 7234567
και Online και σε όλα τα καταστήματα Public και στο tickets.public.gr
www.ert.gr

Ο Μιχαήλ Μιχαλιός μιλάει στο ert.gr για «Το Απάγκιο»

May 21, 2018 0

«Το Απάγκιο» είναι μία σύγχρονη νουβέλα. Αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό εγχείρημα του εκπαιδευτικού Μιχαήλ Μιχαλιού ο οποίος γράφει για έναν ήρωα που παλεύει μ’ όλες τους τις δυνάμεις για να κατακτήσει αυτά που του αναλογούν στη ζωή. Στη συνέντευξη που δίνει αποκλειστικά στο ert.gr, ο συγγραφέας μάς συστήνει τους ήρωες της νουβέλας του.
Ο Μιχαήλ Μιχαλιός γεννήθηκε στην Ξάνθη, αλλά από τα δύο του χρόνια ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βυζαντινή Ιστορία από το ΕΚΠΑ. Εργάστηκε ως διορθωτής και επιμελητής σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες, ενώ τα τελευταία 23 χρόνια υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση.
«Το Απάγκιο» είναι το πρώτο του βήμα στα λογοτεχνικά μονοπάτια. Κυκλοφορεί από τη LIBRON Εκδοτική.
Συνέντευξη στην Τζένη Χαραλαμπίδου
Στη νουβέλα σας συναντάμε τον έρωτα, «συζητάμε» για την τύχη που μας επιφυλάσσει η ζωή, παρακολουθούμε το ταξίδι του ήρωα για να συναντήσουμε τελικά την εσωτερικότητά του, εξετάζουμε τα διλήμματά του αλλά και την …ηθική του. Σε ποια σημεία και σε ποια στοιχεία του ήρωα διακρίνουμε εσάς τον ίδιο;
Ο κάθε συγγραφέας είναι ένας πλαστουργός, ένας μικρός θεός. Πλάθει έναν νέο, δικό του κόσμο, δίνει πνοή, σάρκα και οστά σε ανθρώπους, κάποιες φορές και σ’ άψυχα. Και στα δημιουργήματά του είτε φορτώνει τον δικό του σταυρό είτε τα όνειρά του. Μπολιάζει, δηλαδή, τους χαρακτήρες με τους φόβους, τα βάσανα, τα απωθημένα, τους πόθους του και τους κινεί πάνω στο λευκό χαρτί σαν μαριονέτες. Όπως τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι, σ’ αντίθεση με τη χριστιανική θρησκεία, σκάρωσαν τους θεούς κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους. Δεν διαφοροποιούμαι κι εγώ. Ασύνειδα ή εκούσια έχω εμφυσήσει την πνοή μου στους ήρωες. Σε κάποιους είμαι εγώ, άλλοι είναι πώς θα ‘θελα να είμαι ή να μην είμαι. Για το αυτοματικό και το μηχανικό κομμάτι, αναπόφευκτα δεν μπορώ να μιλήσω. Για το συνειδητό και αυτοπροαίρετο μπορώ να πω δυο λόγια. Στον κεντρικό μου ήρωα κυρίως εμφύτευσα την αποφασιστικότητα και τη δύναμη να ζήσει και να ξεπεράσει τα εμπόδια που του όρθωσε η ζωή. Αντανακλάσεις μου είναι ακόμα η απέχθεια για την αδικία και την εκμετάλλευση, η αφελής πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων, η τάση για φυγή, η φιλομάθεια, ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Αρκετά προσωπικά χαρακτηριστικά σμίλευσα και στους άλλους χαρακτήρες.
Έμπνευσή σας για «Το Απάγκιο»;
Ο μεγάλος Γάλλος ποιητής Πολ Βαλερύ γράφει πως η ποίηση είναι η ανάπτυξη ενός επιφωνήματος. Εγώ το προεκτείνω σ’ όλα τα πνευματικά παράγωγα. Μια ιδέα, μια εικόνα είναι το εφαλτήριο, η μαγιά, και μετά έρχονται η θέληση και η ικανότητα. Για «Το απάγκιο» το σάλπισμα ήταν η επιθυμία να γράψω για έναν ήρωα που δεν λυγίζει μπροστά στις δυσκολίες της ζωής και παλεύει μ’ όλες τους τις δυνάμεις για να κατακτήσει αυτά που του αναλογούν. Παράλληλα, υπήρχε κι ένα πιο πεζό συλλείτουργο, ένας άλλος συνεργικός παράγοντας: να δοκιμάσω την τύχη μου και τις ικανότητές μου στη λογοτεχνική κονίστρα.
Συστήστε μας τους ήρωες της νουβέλας. Μιλήστε μας για αυτούς. Τι τους ταλανίζει; Και τι τους καθορίζει: η τύχη ή οι επιλογές τους;
Οι ήρωες του έργου καλύπτουν όλο το κοινωνικό φάσμα. Φτωχοδιάβολοι, λωποδύτες, πόρνες, μωροφιλόδοξοι και αρχομανείς, μεγαλοαστοί και λαουτζίκος. Ήθελα ένα πιστό καθρέφτισμα της κοινωνίας μας. Το ίδιο και οι ζωές τους. Είναι όλοι τους γήινοι και ατόφιοι. Δοκιμάζουν και γεύονται ό,τι και οι αναγνώστες στην καθημερινότητά τους. Μιας παλαιότερης εποχής, βέβαια. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως δεν είναι έρμαια της τύχης, αθύρματα της μοίρας. Κανένας, μα κανένας, δεν έχει παραιτηθεί από τον αγώνα της ζωής, όσο κακόπαθος και τυραννισμένος κι αν είναι. Όλοι ψάχνουν για ένα αντίβαρο, ένα αντίδοτο, ένα ελιξίριο. Άλλωστε, το παράγγελμα του «στρατηγού» στο έργο – «Ποτέ μην υποστείλεις τη σημαία της καρδιάς!» – είναι ο θεμέλιος λίθος της νουβέλας.
Είστε καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διδάσκετε (ανάμεσα σε άλλα) λογοτεχνία και έκθεση στα παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ελλάδα σήμερα, αγαπούν να διαβάζουν; Έχουν διάθεση να γράψουν; Και σε τι βαθμό τους αφορά η λογοτεχνία και η ποίηση;
Όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους. Τα παιδιά μιμούνται τους μεγάλους. Ως έφηβοι τους αμφισβητούν. Κατά συνέπεια, ως και το δημοτικό και το γυμνάσιο, οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να τους δώσουν τις βάσεις και να τους μεταδώσουν το μικρόβιο της φιλαναγνωσίας, Αρκεί τα βιβλία ν’ ανταποκρίνονται στις προσλαμβάνουσες και τον ψυχισμό τους. Είναι η φάση της ζωής τους που θέλουν να ταξιδέψουν σε φανταστικούς και μαγικούς κόσμους. Γι’ αυτό και τους αρέσουν τόσο τα αναγνώσματα τύπου Χάρι Πότερ και άρχοντα των δαχτυλιδιών. Μετά θέλουν ν’ αποδομήσουν αυτούς τους κόσμους, ν’ αλλάξουν τον κόσμο των μεγάλων. Αν έχουν το μεράκι, θ’ αναζητήσουν μόνοι τους τους συμμάχους τους. Θα περάσουν όλες τις γνωστές εφηβικές «αρρώστιες». Και Μαρξ και Φρόιντ κι οποιονδήποτε άλλον σκαπανέα ή αμφισβητία. Απλώς τα ελληνόπουλα έχουν ν’ αντιμετωπίσουν έναν πολύ ύπουλο σκόπελο. Το ανάλγητο και εξεταστικοκεντρικό σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης που καθιστά το βιβλίο αγγαρεία και μπαμπούλα μαζί. Το κάνει απωθητικό. Ταυτόχρονα δεν τους αφήνει καθόλου χρόνο για ψυχωφελή αναγνώσματα. Έγκειται λοιπόν στον ζήλο, τον ενθουσιασμό και την ικανότητα του δασκάλου να εμπνεύσει παιδιά και εφήβους ν’ αγαπήσουν τη λογοτεχνία και την ποίηση, να τους μυήσει στα μυστικά και στη μαγεία τους. Καθοδήγηση θέλουν.Επιπλέον, από την καθημερινή εμπειρία της σχολικής πραγματικότητας, τα παιδιά λατρεύουν τη δημιουργική γραφή. Τους περισπά από τη μηχανιστική και τετριμμένη ρουτίνα των γραμματικοσυντακτικών ασκήσεων και δίνει διέξοδο στη φαντασία, στα όνειρα, σε καταπιεσμένες επιθυμίες, βιώματα, συναισθήματα και τάσεις. Τα κείμενα των παιδιών και των εφήβων αντιφεγγίζουν τις ψυχές τους. Ο καλύτερος μάρτυρας της προσωπικότητάς του. Δώστε, λοιπόν, κίνητρο στα παιδιά να μιλήσουν και να γράψουν.
Ποια είναι η δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπιστεί ή, τέλος πάντων, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι σήμερα να ξεκολλήσουν από τις οθόνες και να διαβάσουν βιβλία;
Ζούμε την εποχή της εικόνας, της εικονικής πραγματικότητας και της γλωσσικής συρρίκνωσης. Τα ελληνόπουλα είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι της σημερινής κοινωνίας, και πολλοί, κυρίως οι γονείς, δεν το συνειδητοποιούν. Σχολείο, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, αθλητισμός και λοιπά χόμπι, καταβροχθίζουν τις ώρες και τις ζωές του. Ακόμα και αυτό που οι γονείς θεωρούν ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά τους τίθεται στην υπηρεσία της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτηση, οι μεγάλοι πρέπει να ξεναγήσουν τους νέους στη χώρα του βιβλίου. Κάντε δώρο βιβλία, πηγαίνετε τα παιδιά σε παρουσιάσεις βιβλίων, σε ταινίες που βασίζονται σε βιβλία, παρακινήστε τα να κρατούν ημερολόγιο, να γράφουν κείμενα, να παίρνουν μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, οι δάσκαλοι να προσκαλούν λογοτέχνες στα σχολεία και, προπαντός, να αποσυνδεθεί το μάθημα της λογοτεχνίας από τις εξετάσεις. Η λογοτεχνία είναι αισθητική απόλαυση και ηδονή, δεν μπορεί να γίνεται κριτήριο ικανότητας. Ο κάθε αναγνώστης αποκρίνεται διαφορετικά σε κάθε έργο. Δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια.
Επόμενο λογοτεχνικό εγχείρημα;
Ετοιμάζω δυο νέες νουβέλες. Θέλω να «στιγματιστώ» στον χώρο της νουβέλας. Εκ πεποιθήσεως φρονώ πως είναι, όσον αφορά την έκταση, το ιδανικό ανάγνωσμα, η χρυσή τομή ανάμεσα στο «κελί», τη συστολή και τη βραχυλογία του διηγήματος από τη μια πλευρά, τη «ζούγκλα», την απεραντολογία και την αμετροέπεια του μυθιστορήματος από την άλλη. Νομίζω ότι το είδος αυτό υπακούει περισσότερο στο αρχαιοελληνικό μέτρο.
«Το Απάγκιο» – Περίληψη Στα έξι του η θάλασσα θα του στερήσει τους γονείς του και το αριστερό του χέρι. Αυτός όμως πιστεύει πως θα ξαναφυτρώσει σαν του χταποδιού, γι’ αυτό όλοι στο νησί τον φωνάζουνε «Χταπόδη». Όλοι εκτός από την Αφροδίτη. Τη μοναδική φίλη του μετά τον χαμό της γιαγιάς του. Αυτή και η πατρική βάρκα θα ‘ναι τα στηρίγματά του ως τα δέκα του, που θα τα βροντήξει και θα σαλπάρει κρυφά για την πρωτεύουσα. Εκεί, η μοίρα θα του παίξει άσχημο παιχνίδι. Ένας αετονύχης θα τον εξαπατήσει και θα γίνει διακονιάρης. Όμως η ζωή σύντομα θα τα φέρει όλα τούμπα. Σε μια μέρα θα γίνει πλούσιος και θα γνωρίσει την κυρία Φρόσω, τη ματρόνα ενός φημισμένου οίκου ανοχής στα βόρεια προάστια. Αυτή, μαζί με τις «κόρες» και τους «θείους» του οίκου, θα τον αντρώσει και θα τον σπουδάσει πλοίαρχο. Τα πρώτα του ταξίδια, καλοπληρωμένα μα βρομοδουλειές. Ώσπου ένα γράμμα από την Ιαπωνία θ’ αναποδογυρίσει και πάλι τον κόσμο του. Ο Αντρέας, ο «Χταπόδης» πρέπει να ζυγίσει πολλά. Τη ματρόνα, όλους τους γνωστούς από τον οίκο, το νησί του και, κυρίως, την Αφροδίτη, τον παιδικό του έρωτα…
www.ert.gr

«REM/ κήπος»: Η νέα παράσταση της Άννας Κοκκίνου στο θέατρο Σφενδόνη

May 21, 2018 0

«REM/ κήπος» είναι ο τίτλος της νέας θεατρικής παράστασης της Άννας Κοκκίνου, που παρουσιάζεται από τις 30 Μαΐου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Σφενδόνη.
Πέντε ηθοποιοί οδηγούν τον θεατή μέσα από μια ρωγμή στον χρόνο, στον μαγικό χώρο μιας σκηνικής ταυτοχρονίας. Μολονότι θέατρο η παράσταση είναι σαν ένα μουσικό κομμάτι όπου πρωταγωνιστούν οι ήχοι. Πολλοί αντίλαλοι και πολλές φωνές κατοικούν αυτόν τον κήπο.
Πλέκονται κείμενα: Όμηρος, Άννα Αχμάτοβα, Ουίλλιαμ Μπάτλερ Γέητς, Χάινριχ Κλάιστ, Έζρα Πάουντ, Μαρσέλ Προύστ, Τ.Σ.Έλιοτ, Ιάμβλιχος, Γεώργιος Βιζυηνός, Κ.Π. Καβάφης, Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος.
Επεξεργασμένα κινηματογραφικά θραύσματα: Ζαν Βιγκό, Αντρέι Ταρκόφσκι, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Μικελάντζελο Αντονιόνι, Ρομπέρ Μπρεσσόν, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Κένζι Μιτσογκούτσι , Σεργκέι Παρατζάνωφ.
Ενδεικτικά είναι αυτά τα υλικά από την δραματουργία της παράστασης. Η δραματουργία και το μουσικό- ηχητικό σύμπαν αυτής της παράστασης, σαν μια σειρά επικλήσεων στον πρώτο μας κόσμο, πλέκονται σ’ ένα αδιαίρετο σύνολο.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Άννα Κοκκίνου
Δραματουργία: Νίκος Φλέσσας, Αλκίνοος Δωρής, Άννα Κοκκίνου
Σκηνικά: Δημήτρης Ταμπάκης
Κοστούμια: Laurice Lotfy
Φωτισμοί: Νύσσος Βασιλόπουλος
Κίνηση: Νατάσα Ζούκα
Μάσκες: Μάρθα Φωκά
Ηχητικός Σχεδιασμός: Στέλιος Γιαννουλάκος
Video projection: Γιάννης Ντουσιόπουλος
Παίζουν: Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, Σαμπρίνα Μπροτέσκου, Δημήτρης Αποστολακίδης, Αλκίνοος Δωρής, Άννα Κοκκίνου
Πρεμιέρα: 30 Μαΐου (μέχρι τις 17 Ιουνίου)
Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9 μ.μ.
Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ φοιτητικό & ανέργων
Διάρκεια: 65 λεπτά
Θέατρο Σφενδόνη (Μακρή 4, Μακρυγιάννη, τηλ. 215 515 8968)
Προπώληση: ticketservices,gr, 210 72 34567
www.ert.gr

Γάλλοι σχεδιαστές δημιούργησαν γραμματοσειρές «αστέρων» της μουσικής χωρίς να ολοκληρώσουν το έργο τους

May 17, 2018 0

Μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιδέα για τους λάτρεις της μουσικής είχαν οι Γάλλοι σχεδιαστές γραφιστικών Julien Sens και Nicolas Damiens, που ζουν στη Νέα Υόρκη.
Όντας πιθανότατα και οι ίδιοι θαυμαστές των δημοφιλών προσωπικοτήτων της Ροκ (και όχι μόνο) σκηνής αποφάσισαν να σχεδιάσουν γραμματοσειρές, βασισμένες στους γραφικούς χαρακτήρες θρυλικών καλλιτεχνών, όπως ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Τζον Λένον, ο Κέρτ Κομπέιν, ο Λέοναρντ Κοέν, αλλά και ο σημαντικός Γάλλος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, Σερζ Γκενσμπούρ.
Ο σχεδιασμός των γραμματοσειρών ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα και οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι πριν από λίγο καιρό, μπορούσαν να τις «κατεβάσουν» δωρεάν στον υπολογιστή τους. Ωστόσο, το «δίδυμο» των δημιουργών από τη Γαλλία γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία που –προς απογοήτευση κάθε «οπαδού» του εγχειρήματος- όπως οι ίδιοι ανέφεραν αργότερα στην ιστοσελίδα τους, αυτή ακριβώς η επιτυχία ήταν που τους έφερε τελικά αντιμέτωπους με νομικά θέματα, ώστε υποχρεώθηκαν να αποσύρουν τις δωρεάν γραμματοσειρές τους.
Σε συνέχεια της δουλειάς τους, οι σχεδιαστές σκόπευαν να αναπαράγουν τον γραφικό χαρακτήρα της Τζάνις Τζόπλιν και του ράπερ The Notorious BIG, βασιζόμενοι σε γράμματα και χειρόγραφες σημειώσεις των μουσικών, αλλά, προς το παρόν τουλάχιστον, η διαδικασία έχει «παγώσει».
Οι γραμματοσειρές «Songwriter Fonts» περιλάμβαναν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα που σκοπό είχαν να «εμπνεύσουν» όσους αποφάσιζαν να τις χρησιμοποιήσουν, γράφοντας με τον ιδιαίτερο τρόπο του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.
Η επιστολή που άφησε ο Κέρτ Κομπέιν πριν αυτοκτονήσει, αλλά και άλλες πληροφορίες που αναζήτησαν στο διαδίκτυο και σε βιβλία, βοήθησαν τους Γάλλους δημιουργούς να βρουν τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν, μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον, το έργο τους.
«Έτρωγε χρόνο αυτή η δουλειά, αλλά είμαστε όλο ευγνωμοσύνη που μετά από ώρες έρευνας βρήκαμε τελικά τα γράμματα που έλειπαν» ανέφεραν οι Sens και Damiens στην ιστοσελίδα Dezeen.
Με το πιο πρόσφατο μήνυμα στην ιστοσελίδα τους φαίνεται πως «αποχαιρετούν» κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη του ισοτόπου που, μάταια πλέον θα επιχειρήσει να «κατεβάσει» μια γραμματοσειρά με το αλφάβητο ενός αγαπημένου μουσικού.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Dezeen/ www.songwritersfonts.com
www.ert.gr

Ολοκληρώθηκε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας

May 17, 2018 0

Tο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας πραγματοποιήθηκε εφέτος από τις 29 Μαρτίου ως τις 4 Απριλίου 2018. Η φετινή διοργάνωση χάρισε στο κοινό πάνω από 100 προβολές ταινιών από 30 χώρες, με 30 να κάνουν την πρεμιέρα τους στην Ελλάδα.
Στο φεστιβάλ περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες του Νέου Σινεμά, Μυθοπλασία, μικρού και μεγάλου μήκους, video art, video dance, experimental, ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους.
Σκοπός του θεσμού είναι η «ευθυγράμμιση» της σύγχρονης κινηματογραφικής πραγματικότητας στην Ελλάδα με τις μεγάλες εξελίξεις στο χώρο της 7ης τέχνης σε διεθνές επίπεδο.
Κατά την τελετή λήξης του Φεστιβάλ, ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η βράβευση της συνθέτριας Λένας Πλάτωνος. Ειδικά για την περίσταση είχε δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό βίντεο αρτ από τον Θανάση Πάνου.
Στο πλαίσιο του θεσμού πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Νέο Γερμανικό σινεμά με είκοσι ταινίες που έχουν κάνει πρεμιέρα και έχουν βραβευθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου. Το Αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής του Μονάχου και του Βερολίνου.
Επιπλέον, στον Κινηματογράφο Studio New star art cinema πραγματοποιήθηκε επίσης ένα μεγάλο αφιέρωμα με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία», στο πλαίσιο του πραγματοποιήθηκαν προβολές πάνελ συζήτησης και workshop από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.
Το αφιέρωμα «Έρευνα και Καινοτομία» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση.
Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος ήταν δωρεάν για το κοινό και επίσης εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία.
Σκηνοθέτες κινηματογραφιστές και θεατές του Φεστιβάλ είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Επιστήμη και Ευημερία: Δρόμοι Παράλληλοι», καθώς και μία δημιουργική συζήτηση για τον ρόλο των κινηματογραφικών φεστιβάλ, αλλά και την δυνατότητα διάδοσης της επιστήμης μέσω της δύναμης των νέων οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επιστήμονες ανά τον κόσμο.
Χάρη στη συνεργασία του με το φεστιβάλ με το Edge Hill Univercity δημιουργείται μία αλυσίδα γνώσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και προβληματισμού μέσω των κινηματογραφικών προβολών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φοιτητές από το εν λόγω πανεπιστήμιο παρήγαγαν έναν αριθμό ταινιών με σκοπό την παρουσίασή τους στη χώρα μας.
Το Coventry university, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με φεστιβάλ, θα προβάλει μεγάλο κομμάτι του θεσμού στην Αγγλία όπως έχει συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια.
Την τελετή λήξης του φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους και την υποστήριξή τους, η Ελένη Τουμπανάκη, προϊσταμένη του τμήματος κινηματογραφίας και οπτικοακουστικών μέσων της διεύθυνσης παραστατικών τεχνών και κινηματογράφου του υπουργείου Πολιτισμού, ο Ιωάννης Ανδρέου προϊστάμενος τμήματος περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής φεστιβάλ και υποστήριξης δράσεων του υπουργείου Πολιτισμού, η Λαρίσα Βέργου εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων, ο Χάρης Παπαδόπουλος πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, πλήθος τεχνικών, ηθοποιών και σκηνοθετών. Τις βραβεύσεις παρουσίασε η ηθοποιός Λυσάνδρα Αναστασοπούλου.
Η καθιερωμένη πια κινηματογραφική γιορτή διοργανώνεται από τον Οργανισμό «Κουίντα» και έχει συνεργαζόμενες εταιρείες και πολιτιστικούς ανταποκριτές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε διάφορες χώρες του κόσμου.
To Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και έχει την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
Δείτε αναλυτικά τα βραβεία και τις διακρίσεις που απονεμήθηκαν στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας.
www.ert.gr

Συναυλία του Τάμερ Χόσνι παρακολούθησαν για πρώτη φορά γυναίκες στη Σαουδική Αραβία

May 17, 2018 0

Βίντεο και φωτογραφίες από την πρώτη συναυλία του δημοφιλούς Αιγύπτιου τραγουδιστή Τάμερ Χόσνι στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια «εικόνα» από ένα σημαντικό μουσικό γεγονός για τη χώρα.
Εκτός από το ότι τα εισιτήρια της συναυλίας -που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του οικιστικού συγκροτήματος «King Abdullah Economic City» (Οικονομική Πολιτεία Βασιλιάς Αμπντουλάχ)- εξαντλήθηκαν, την περασμένη Παρασκευή (30/3) μαζί με το μουσικό γεγονός σημειώθηκε ακόμα μια πρωτιά, καθώς ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επέτρεψε σε γυναίκες να παρακολουθήσουν το σόου, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ως τώρα στη χώρα.
Καθώς στη Σαουδική Αραβία χαλαρώνουν οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, συναυλίες πραγματοποιούνται όλο και συχνότερα.
Στο Ριάντ, στη Τζέντα, στο Νταμάμ και στο Νταχράμ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από πέρισι αντίστοιχες συναυλίες. Το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός πάντως διοργανώθηκε από τη Γενική Αρχή Ψυχαγωγίας της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Έλληνας συνθέτης Yanni, ο Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι, Τόμπι Κιθ, ο Γαλλο-Αλγερινός μουσικός της rai, Cheb Khaled και ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός καλλιτέχνης της χιπ-χοπ, Nelly ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν τη συναυλία του Τάμερ Χόσνι. Σε μήνυμα προς τους θαυμαστές του, που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ τη Γενική Αρχή Ψυχαγωγίας και τον σπουδαίο λαό της Σαουδικής Αραβίας. Ανυπομονούσα γι’ αυτή την ημέρα εδώ και πολύ καιρό». «Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ πολύ, πολύ και είμαι τόσο υπερήφανος που είμαι μαζί σας», πρόσθεσε.
Μέρος των αλλαγών που σημειώνονται στη χώρα οφείλεται στη φιλόδοξη στρατηγική του Saudi Vision 2030, που στόχο έχει την ανάδειξη της Σαουδικής Αραβίας σε σημαντικό τουριστικό και επιχειρηματικό προορισμό παγκοσμίως. Στο ίδιο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναδιαμόρφωσης της «εικόνας» της συντηρητικής χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιτρέπει στις γυναίκες να οδηγούν, ενώ τους προσφέρει και άλλες διεξόδους ψυχαγωγίας (πέρα από τις συναυλίες) κατασκευάζοντας κινηματογραφικές αίθουσες (στις οποίες θα μπορούν να παρακολουθούν ταινίες οι γυναίκες).
Σε δημοσίευμά του, το Spiegel online αναφέρει: «Η χαλάρωση των κοινωνικών περιορισμών θα κάνει τη Σαουδική Αραβία, η οποία περιπαικτικά, εξαιτίας των πολλών απαγορεύσεων, έχει χαρακτηριστεί ως βασίλειο της πλήξης, πιο ελκυστική για τους νέους». Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι, «Η ποπ μουσική, η πολιτική και οι νέοι άνθρωποι ενώνονται σε μια κοινή αποστολή, η οποία γνωρίζει μόνο έναν ηγέτη: τον MBS, όπως είναι η συντομογραφία του ονόματος του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν».
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Spiegel online
www.ert.gr

1 11 12 13 14 15