ΠΟΙΟΙ θέλουν να «φάνε» τον Ελληνικό Χρυσό!

 

…πίσω από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνεχώς ανακύπτουν για τον Ελληνικό Χρυσό στις Σκουριές, βρίσκονται εγχώρια ανταγωνιστικά συμφέροντα που ενδεχομένως αποσκοπούν στο να πάρουν εκείνοι την επένδυση μπιρ παρά.

Τα οποία εμμέσως υποβοηθώνται από πολιτικές παρεμβάσεις. Για την ιστορία, το ένα πρόσωπο που θέλει να πάρει την επένδυση τζάμπα είναι… από μέσα! Εσωτερικό παιχνίδι δηλαδή, που είναι και το πιο βρόμικο. Το άλλο πρόσωπο είναι… απέξω! Προνομιακός συνομιλητής…