Βαρυσήμαντη παρέμβαση της Ρένας Δούρου στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τη σημασία του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση της Δημοκρατίας, υπογράμμισε κατά τη σημερινή της παρέμβαση στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου. Τόνισε την ανάγκη νομοθετικής θωράκισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης έναντι της κεντρικής εξουσίας. “Οι ελληνικές περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Μέσα από την καταπολέμηση των συνεπειών της ύφεσης μπορούν να αναδειχθούν σε παράγοντα ευημερίας και κοινωνικής συνοχής”.

Βασικά σημεία της ομιλίας της Περιφερειάρχη:

  • Η ενίσχυση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συνεπάγεται  ενίσχυση της δημοκρατίας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που θα διασφαλίσει τη διοικητική και οικονομική αυτονομία των περιφερειών.
  • Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο “Καλλικράτης” διατήρησε τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης στις περιφερειακές αρχές, με τη δημιουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Με το μέσο αυτό, η κυβέρνηση διατηρεί σειρά κρίσιμων αρμοδιοτήτων υπό τον έλεγχό της.
  • Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει την ανάγκη εκπλήρωσης τουλάχιστον δύο προϋποθέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί, ειδικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και γενικότερα η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.
  • Πρώτη προϋπόθεση: στο πλαίσιο της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης της Αυτοδιοίκησης, είναι επιτακτική η ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της  αποκεντρωμένης διοίκησης. Μίας διοίκησης, της οποίας οι διορισμένοι από την κυβέρνηση, επικεφαλής έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τους αιρετούς Περιφερειάρχες. Το πρόβλημα εντοπίζεται λοιπόν στο γεγονός ότι αιρετές αυτοδιοικητικές αρχές υπόκεινται στον έλεγχο διορισμένων από την κεντρική κυβέρνηση δημοσίων οργάνων, με τρόπο που παρακωλύει το αυτοδιοικητικό έργο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
  • Η δεύτερη προϋπόθεση, σε πολιτικό επίπεδο, αφορά στο άρθρο 102 του Συντάγματος. Το άρθρο σχετικά με την οικονομική και διοικητική αυτονομία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.
  • Οι ελληνικές περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Μέσα από την καταπολέμηση των συνεπειών της ύφεσης μπορούν να αναδειχθούν σε παράγοντα ευημερίας και κοινωνικής συνοχής. Στην Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε σκληρά, σε στενή συνεργασία με όλες τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, με σεβασμό στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*